5 câu đố kiểm tra trí thông minh và sự nhanh mắt của bạn

Bảo Anh (T/H)

Năm câu đố thuộc nhiều thể loại yêu cầu người chơi tập trung, vận dụng nhiều kỹ năng và tư duy logic để hoàn thành trong 30 giây.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1:

Quy luật: (Số ở đỉnh x Số ở góc đáy bên trái) + (Số ở đỉnh x Số ở góc đáy bên phải) = Số trong tam giác.

Ta có:

2 x 3 + 2 x 5 = 16.

5 x 1 + 5 x 7 = 40.

3 x 9 + 3 x 2 = 33.

8 x 3 + 8 x 6 = 72.

Vậy số cần điền là 72.

Câu 2:

Phép tính đầu tiên: Bánh hamburger có giá trị = 6 (căn bậc hai của 36).

Phép tính thứ hai: Khoai tây chiên có giá trị = 5 (căn bậc hai của 25).

Phép tính thứ ba: Cà phê có giá trị = 2 vì 180 : 6 : 5 = 6 : 3 = 2.

Suy ra: (2 + 2) x 5 - (6 + 6) = 8. Số cần điền là 8.

Câu 3:

Trong vòng tròn đen, chiếc lá màu vàng bị cắt mất phần cuống. Như vậy, hình cần điền phải có cuống lá vàng ở phía trên.

Hình 2 là phương án cần tìm.

Câu 4:

Khi xoay theo hướng dẫn, hình đã cho sẽ quay về vị trí ban đầu. Hình cần điền vào dấu hỏi chấm là 4.

Câu 5:

Hình vuông lớn được chia thành 4 hình vuông nhỏ. Trong mỗi hình vuông nhỏ có một ô vuông màu xám. Số trong ô vuông này bằng tổng ba số còn lại trong hình vuông nhỏ chứa nó.

Theo quy luật này ta có:

3 + 4 + 5 = 12.

6 + 2 + 5 = 13.

2 + 7 + 5 = 14.

2 + 7 + 1 = 10.

Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm là 10.

Từ khóa: thông minh
Thử tài suy luận của bạn qua 5 câu đố toán học thú vị.
Thử tài suy luận của bạn qua 5 câu đố toán học thú vị

Bằng khả năng quan sát, suy luận, tính toán, bạn có thể giải được những câu đố tiểu học dưới đây?

Viết bình luận của bạn