Thử tài suy luận của bạn qua 5 câu đố toán học thú vị

Bảo Anh (T/H)

Bằng khả năng quan sát, suy luận, tính toán, bạn có thể giải được những câu đố tiểu học dưới đây?

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Theo dữ liệu của bài tính được: Kiến = 5, Voi = 10.

Kiến + Ong x Voi = 5 + 3 x 10 = 35

Vậy đáp án chính xác là 35.

Câu 2:

Ta có: (Thỏ + Mèo) + (Thỏ + Chó) + (Chó + Mèo) = 2 x (Thỏ + Chó + Mèo) = 10 + 20 + 24 = 54.

=> Thỏ + Chó + Mèo = 27.

Vậy đáp án chính xác là: 27kg.

Câu 3:

Ở phép tính (1), giá trị 3 đôi giày (tức 6 chiếc giày) bằng 30, nên giá trị một chiếc giày là 5.

Trong phép tính (2), hai người cộng thêm một đôi giày bằng 20, suy ra giá trị của người bằng 5.

Phép tính (3) gồm 4 bánh hamburger và một người có tổng giá trị bằng 13 nên giá trị của một chiếc bánh là là 2.

Ở phương trình cuối, ta được cho dữ liệu gồm một chiếc giày cộng (một người cộng một đôi giày và 2 bánh hamburger) nhân một bánh. Tương đương 5 + (5 + 10 + 4) x 2 = 43.

Vậy, đáp án cần tìm là 43.

Câu 4:

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 đôi giày =10, 1 người đàn ông = 5, 2 chiếc khăn bằng 4.

Tại công thức cuối, ta thấy chỉ có 1 chiếc giày, 1 chiếc khăn, và người đàn ông đi giày cầm khăn.

Vậy đáp án đúng là: 5 + (5 + 4 + 10) x 2 = 43.

Câu 5:

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 quả bóng = 6 mà quả bóng có 6 chấm đen nên 1 chấm đen = 1, 1 đồng hồ = 3 mà đồng hồ đang chỉ 3h nên 1h = 1, 1 quạt trần = 4 mà quạt có 4 cánh nên 1 cánh quạt = 1.

Tại công thức cuối, ta thấy đồng hồ chỉ 2h, quả bóng có 3 chấm đen và quạt có 3 cánh.

Vậy đáp án đúng là: 2 x 3 - 3 = 3.

Thử tài toán học với 5 câu đố tưởng khó mà dễ không tưởng.
Thử tài toán học với 5 câu đố tưởng khó mà dễ không tưởng

Mỗi câu đố có một yêu cầu riêng nhưng đều buộc bạn phải suy luận, tính toán nhanh và hợp lý để tìm ra đáp án.

Viết bình luận của bạn