5 câu đố phát hiện chi tiết lạ

Phương Thảo

Mỗi câu đố đều có một hình nhân vật có biểu cảm hoặc hành động khác so với số còn lại.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Quan sát phần cánh của nhân vật chim cánh cụt cũng trong Madagascar, bạn sẽ tìm ra hình khác biệt.

Câu 2: Mèo máy Doremon được khoanh tròn đỏ mặc áo không có biểu tượng Superman ở trước ngực.

Câu 3: Tay của một hình chú sư tử Alex trong phim Madagascar có hành động khác với số còn lại.

Câu 4: Một hình gấu trúc trong Kungfu Panda khác với các hình còn lại.

Câu 5: Chú bọt biển Spongebob được khoanh tròn đó có biểu cảm khuôn mặt khác với số còn lại.

Từ khóa: thông minh
5 câu đố phát hiện chi tiết lạ

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với những chi tiết còn lại.

Viết bình luận của bạn