Những câu đố thử thách khả năng tinh mắt

Bảo Anh |

Qua những câu đố tìm hình hoặc số còn thiếu đòi hỏi khả năng suy luận và độ nhanh nhạy.
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Nếu che nửa bên phải của mỗi biểu tượng, bạn sẽ được hai phép cộng.

Phép cộng thứ nhất là 2 + 6 = 8

Phép cộng thứ hai là 1 + 3 = 4

Câu 2: Bạn có thể chia như sau:

Câu 3: Chiếc xúc xắc được khoanh tròn đỏ có một mặt 7 chấm, trong khi số chấm tối đa trên một mặt của xúc xắc chỉ là 6.
Câu 4: Chữ A nằm ở gần mép phải hàng thứ 5 từ dưới lên.

Câu 5: Số cần điền là 10.

Tính từ trái sang, chênh lệch giữa hai số liền nhau tăng dần 2, 3, 4, 5, 6 và 7 đơn vị (lấy số lớn trừ số bé).

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố bằng tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với chi tiết còn lại.

Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".

Đâu là điểm phi logic trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có điểm phi logic. Bạn mất bao lâu để tìm ra chúng?

Phát hiện điểm khác biệt ở mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố chỉ có 1 điểm khác biệt. Hãy nhìn thật kỹ đế tìm ra đáp án.

Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố bằng tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với chi tiết còn lại.

Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".

Đâu là điểm phi logic trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có điểm phi logic. Bạn mất bao lâu để tìm ra chúng?

Phát hiện điểm khác biệt ở mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố chỉ có 1 điểm khác biệt. Hãy nhìn thật kỹ đế tìm ra đáp án.