Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố bằng tranh

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với chi tiết còn lại.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Đáp án

Câu 1: Một chú hồng hạc đứng thẳng bằng cả hai chân.

Câu 2: Chú chó này có chiếc mũi màu khác.

Câu 3: Chiếc váy này thiếu phần tà đằng sau lưng.

Câu 4: Trong khi Masha ở các hình khác quay người sang trái thì một hình Masha quay người sang phải.


Từ khóa: thông minh
Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".

Viết bình luận của bạn