Cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh Nguyễn Hải.
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh Nguyễn Hải.

85% số người học nghề có việc làm khi ra trường

ANH THƯ

Hiện nay, cả nước có hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 399 trường cao đẳng, 462 trường trung cấp và hơn 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Mạng lưới này phân bố rộng khắp cả nước, các cơ sở không ngừng đổi mới, thu hút đông đảo người lao động học nghề.

Từ năm 2017 đến nay, trung bình mỗi năm cả nước tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 2 triệu lượt người, vượt kế hoạch đề ra (từ năm 2016 trở về trước, số người học nghề chỉ đạt từ 60% đến 70% chỉ tiêu).

Khi ra trường, 85% số người học nghề có việc làm, thậm chí một số ngành, nghề không đủ cung ứng lao động cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngày càng nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng, người dân, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia quá trình tuyển sinh, đào tạo, sử dụng lao động… Đó là những yếu tố thuận lợi, tạo đà cho mạng lưới giáo dục nghề nghiệp phát triển, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tăng năng suất lao động…

Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp cho biết, so với giai đoạn trước, thời gian gần đây số người lựa chọn học nghề không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, so với quy mô dân số hơn 90 triệu người, trong đó có hơn 50 triệu người trong độ tuổi lao động, thì số lao động học nghề ở nước ta chưa đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chưa đủ cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cho thị trường lao động.

Theo Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là công tác phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa hợp lý; đa số người dân còn nặng tâm lý muốn con, em mình theo học trung học phổ thông, sau đó học tiếp đại học.

Trong khi đó, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa chủ động đổi mới, sáng tạo; cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập, phát triển…

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi ranh giới lập quy hoạch trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Đối tượng quy hoạch gồm, trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, không bao gồm các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp được phân loại theo 3 loại hình: Các cơ sở công lập, các cơ sở tư thục và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Một trong những mục tiêu lập quy hoạch là nhằm hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, với các loại hình cơ sở đa dạng, đủ quy mô, năng lực đào tạo nghề theo hướng ứng dụng, thực hành; cải thiện chất lượng đào tạo, hiệu quả đào tạo, góp phần nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, nâng cao năng suất lao động; tuân theo quy luật cung-cầu một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu về nhân lực có trình độ tay nghề, kỹ thuật cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Người lao động tìm kiếm thông tin tuyển dụng tại Trung tâm dịch vụ việc làm. Ảnh Trần Kiều.
Chương trình đào tạo trong trường học cần "lắng nghe" thị trường lao động

Để tăng năng suất và chất lượng lao động Viêt Nam, người lao động cần chủ động học tập và doanh nghiệp cần có cơ chế đào tạo lao động.

Viết bình luận của bạn