Hệ thống máy móc, trang thiết bị… của Trung tâm đào tạo kỹ thuật TOYOTA tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh Mạnh Dũng
Hệ thống máy móc, trang thiết bị… của Trung tâm đào tạo kỹ thuật TOYOTA tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh Mạnh Dũng

Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo nghề

ANH THƯ

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành công văn về hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19; để ứng phó với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn các trường trung cấp, trường cao đẳng thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo như sau: 

Khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp bao gồm việc học tập trực tuyến (e-learning), hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS - Learning Management System), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System) bằng các giải pháp công nghệ mã nguồn mở như Blackboard, Moodle, Canvas.v.v… phục vụ cho cả mục tiêu đào tạo trước mắt và lâu dài.

Trong khi chưa có các hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp, yêu cầu các trường khẩn trương xây dựng, tổ chức đào tạo trực tuyến với những nội dung, môn học chung.

Nội dung, môn học lý thuyết bằng việc khai thác, ứng dụng triệt để các chương trình, ứng dụng hiện có trên Internet, trong đó tập trung nghiên cứu, áp dụng một số chương trình, ứng dụng.

Để xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo trực tuyến trong đó xác định rõ các nội dung cần phải thực hiện xác định các nội dung, môn học lý thuyết để có thể tổ chức đào tạo trực tuyến. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết; lập thời khóa biểu cho việc giảng dạy trực tuyến. Ngoài ra, cần phân công giáo viên phụ trách/giảng dạy để chuẩn bị nội dung bài giảng; các điều kiện lớp học, kết nối với học sinh sinh viên.

Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội là một trong số những trường tiên phong của hệ thống giáo dục nghề nghiệp chính thức vận hành hệ thống học trực tuyến E-learning vào giảng dạy và quản trị số trong dạy và học.

Thầy Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội cho biết: Trường đã tiếp cận, phân tích, thử nghiệm nhiều giải pháp về học trực tuyến như sử dụng phần mềm miễn phí có sẵn trên mạng như Zoom, Classroom… Những phần mềm này chỉ có tiện ích kết nối thày và trò; không có hoạt động quản lý, quản trị, kiểm tra, đánh giá… của một cơ sở giáo dục.

Trước mắt, Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội sẽ triển khai ứng dụng E-learning với học lý thuyết. Học thực hành sẽ triển khai ngay sau khi hết dịch COVID-19.

Từ mô hình triển khai của Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị trường báo cáo để có thể nhân rộng tại các trường nghề.

TPHCM: 2 trường đại học cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 phòng COVID-19

Để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19, Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Đại học Công nghệ TPHCM sẽ cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 3.5

Viết bình luận của bạn