Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại chương trình. Ảnh Bình Minh.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại chương trình. Ảnh Bình Minh.

Ký kết hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

AT

Ngày 22.7, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"; phối hợp đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho học sinh, sinh viên.

Hiện nay, cả nước có 1.948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 397 trường cao đẳng, 519 trường trung cấp và 1.032 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Hàng năm, có khoảng 2.210.000 người tốt nghiệp trong đó số học sinh trung cấp, sinh viên cao đẳng khoảng 545.000 người (trình độ cao đẳng khoảng 230.000 sinh viên; trình độ trung cấp khoảng 315.000 học sinh), trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khoảng 1.665.000 người; Hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 800.000 lao động nông thôn.

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp các bạn tự tin, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời, qua đây nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo. Bên cạnh đó, đề án cũng tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án để giới thiệu cho các nhà đầu tư; tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Để đạt được hiệu quả đề án, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp dự kiến sẽ hỗ trợ khởi nghiệp cho 12 triệu lượt học sinh, sinh viên; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm; Tổ chức "Ngày hội khởi nghiệp", hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hàng năm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Ảnh minh hoạ.
Hỗ trợ hơn 118 tỉ đồng cho sinh viên trường nghề khởi nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019, nhằm tuyên truyền thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh - sinh viên.

Viết bình luận của bạn