Năm câu đố thử tài nhanh trí

Bảo Anh |

Bạn cần suy luận, tìm ra quy luật ở từng câu đố trong thời gian nhanh nhất.

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 79.

Tính theo chiều kim đồng hồ từ số 17, ta có:

17 + 1 + 7 = 25.

25 + 2 + 5 = 32.

32 + 3 + 2 = 37.

37 + 3 + 7 = 47.

47 + 4 + 7 = 58.

58 + 5 + 8 = 71.

71 + 7 + 1 = 79.

Câu 2: Số cần điền là 4.

Ở mỗi cụm hình, hiệu của số ở đỉnh với số ở đáy bên trái, nhân số ở đáy bên phải sẽ ra số trong tam giác. Ta có:

(8 - 6) x 4 = 8.

(6 - 5) x 3 = 3.

(9 - 7) x 2 = 4.

Câu 3: Số cần điền là 55.

Với mỗi hàng, bình phương số trước dấu phẩy trừ bình phương số sau dấu phẩy thì ra số sau dấu bằng.

Ta có:

4 x 4 - 2 x 2 =12.

6 x 6 - 5 x 5 = 11.

7 x 7 - 4 x 4 = 33

Câu 4: Số cần điền là 156.

Số trước nhân 2 rồi cộng với 4 sẽ ra số sau liền kề. Ta có:

1 x 2 + 4 = 6.

6 x 2 + 4 = 16.

16 x 2 + 4 =. 6.

36 x 2 + 4 = 76.

76 x 2 + 4 = 156.

Câu 5: Số cần điền là 8.

Tổng của số 42 (trên cùng) với hai số còn lại trong cùng một hàng luôn bằng 55. Ta có:

42 + 6 + 7 = 55.

42 + 13 + 0 = 55.

42 - 2 + 15 = 55.

42 + 5 + 8 = 55.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Những câu đố kích thích khả năng tư duy cho trẻ

Bảo Anh |

Những con số xuất hiện trong mỗi hình dưới đây đều tuân theo quy luật. Bạn hãy suy luận để điền số còn thiếu vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu đố dưới đây.

Những câu đố kiểm tra độ kiên nhẫn của người chơi

Bảo Anh |

Dưới đây là câu đố đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và sử dụng tư duy của mình để có thể đưa ra đáp án chính xác.

Thử tài suy luận qua 5 câu đố vui

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có một quy luật nhất định. Bạn hãy dựa vào quy luật đó và tính toán, điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

5 câu đố giúp bạn kiểm tra IQ

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây kích thích khả năng tư duy logic não bộ của bạn.

Những câu đố kích thích khả năng tư duy cho trẻ

Bảo Anh |

Những con số xuất hiện trong mỗi hình dưới đây đều tuân theo quy luật. Bạn hãy suy luận để điền số còn thiếu vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu đố dưới đây.

Những câu đố kiểm tra độ kiên nhẫn của người chơi

Bảo Anh |

Dưới đây là câu đố đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và sử dụng tư duy của mình để có thể đưa ra đáp án chính xác.

Thử tài suy luận qua 5 câu đố vui

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có một quy luật nhất định. Bạn hãy dựa vào quy luật đó và tính toán, điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

5 câu đố giúp bạn kiểm tra IQ

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây kích thích khả năng tư duy logic não bộ của bạn.