Năm câu đố thử tài nhanh trí

Bảo Anh

Bạn cần suy luận, tìm ra quy luật ở từng câu đố trong thời gian nhanh nhất.

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 79.

Tính theo chiều kim đồng hồ từ số 17, ta có:

17 + 1 + 7 = 25.

25 + 2 + 5 = 32.

32 + 3 + 2 = 37.

37 + 3 + 7 = 47.

47 + 4 + 7 = 58.

58 + 5 + 8 = 71.

71 + 7 + 1 = 79.

Câu 2: Số cần điền là 4.

Ở mỗi cụm hình, hiệu của số ở đỉnh với số ở đáy bên trái, nhân số ở đáy bên phải sẽ ra số trong tam giác. Ta có:

(8 - 6) x 4 = 8.

(6 - 5) x 3 = 3.

(9 - 7) x 2 = 4.

Câu 3: Số cần điền là 55.

Với mỗi hàng, bình phương số trước dấu phẩy trừ bình phương số sau dấu phẩy thì ra số sau dấu bằng.

Ta có:

4 x 4 - 2 x 2 =12.

6 x 6 - 5 x 5 = 11.

7 x 7 - 4 x 4 = 33

Câu 4: Số cần điền là 156.

Số trước nhân 2 rồi cộng với 4 sẽ ra số sau liền kề. Ta có:

1 x 2 + 4 = 6.

6 x 2 + 4 = 16.

16 x 2 + 4 =. 6.

36 x 2 + 4 = 76.

76 x 2 + 4 = 156.

Câu 5: Số cần điền là 8.

Tổng của số 42 (trên cùng) với hai số còn lại trong cùng một hàng luôn bằng 55. Ta có:

42 + 6 + 7 = 55.

42 + 13 + 0 = 55.

42 - 2 + 15 = 55.

42 + 5 + 8 = 55.

Từ khóa: thông minh
Những câu đố kích thích khả năng tư duy cho trẻ

Những con số xuất hiện trong mỗi hình dưới đây đều tuân theo quy luật. Bạn hãy suy luận để điền số còn thiếu vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu đố dưới đây.

Viết bình luận của bạn