Thử tài suy luận qua 5 câu đố vui

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có một quy luật nhất định. Bạn hãy dựa vào quy luật đó và tính toán, điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1: Dựa theo sơ đồ trong hình, bình nào sẽ đầy nước đầu tiên?

Câu 2: Số nào còn thiếu trong ô trống?

Câu 3: Hãy điền số thích hợp vào dấu "?"

Câu 4: Số nào còn thiếu trong dấu "?"

Câu 5: Tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào dấu "?"

Đáp án:

Câu 1: Bình số 10

Bình 3 và bình 11 nằm cao hơn vòi nước nên không có nước vào.

Bình 5 bị bịt kín đường vào từ bình 2 nên cũng không có nước, vì thế bình 6 và bình 9 cũng không có nước chảy vào.

Khi vòi nước chảy vào bình 1, nước cùng lúc chảy xuống bình 4 và bình 2.

Sau đó nước từ bình 2 chảy xuống bình 7 và bình 8.

Còn nước từ bình 4 chảy xuống bình 10. Bình 10 bị bịt kín ở dưới đáy.

Vì đường tới bình 10 ngắn hơn đường tới bình 7 và 8 nên bình 10 sẽ đầy nước đầu tiên.

Câu 2: Ở mỗi hình vuông với bốn ô, tổng hai số ở hai ô dưới bằng số có hai chữ số được tạo bởi hai ô trên. Ta có:

14 + 7 = 21.

5 + 8 = 13.

2 + ? = 63.

Suy ra số cần điền vào dấu hỏi chấm là 63 - 2 = 61.

Câu 3: Số cần điền là 18.

Mỗi cụm 4 ô là một cụm 4 số liên tiếp.

Cụm đầu tiên gồm 4 số: 6, 7, 8, 9.

Cụm thứ gai gồm: 6, 9, 10, 11.

Cụm thứ ba gồm: 16, 17, 18, 19.

Câu 4: Số cần điền là 7.

Ở mỗi cụm hình, tổng hai số ở trên chia 2 sẽ được số ở dưới. Ta có:

(2 + 4) : 2 = 3.

(4 + 8) : 2 = 6.

(6 + 8) : 2 = 7.

(9 + 5) : 2 = 7.

Câu 5: Số cần điền là 2.

Ở mỗi hình, tích hai số ở dưới cộng số ở giữa sẽ được số hàng trên cùng. Ta có:

9 x 6 + 3 = 57.

13 x 4 + 9 = 61.

21 x 4 + 2 = 86.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

5 câu đố giúp bạn kiểm tra IQ

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây kích thích khả năng tư duy logic não bộ của bạn.

Thử tài tinh mắt qua những câu đố "ma trận"

Bảo Anh |

Mỗi câu đố qua tranh có một điểm khác biệt, được giấu dưới những chi tiết nhỏ.

Những câu đố toán học giúp bạn kiểm tra tư duy

Bảo Anh |

Những câu đố toán học kích thích khả năng tư duy cho bạn.

5 câu đố kiểm tra trí thông minh kinh điển nhất

Bảo Anh |

Dưới đây là 5 câu đố giúp bạn phát triển tư duy.

5 câu đố giúp bạn kiểm tra IQ

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây kích thích khả năng tư duy logic não bộ của bạn.

Thử tài tinh mắt qua những câu đố "ma trận"

Bảo Anh |

Mỗi câu đố qua tranh có một điểm khác biệt, được giấu dưới những chi tiết nhỏ.

Những câu đố toán học giúp bạn kiểm tra tư duy

Bảo Anh |

Những câu đố toán học kích thích khả năng tư duy cho bạn.

5 câu đố kiểm tra trí thông minh kinh điển nhất

Bảo Anh |

Dưới đây là 5 câu đố giúp bạn phát triển tư duy.