Những câu đố tìm người bất thường

Bảo Anh (T/H)

Mỗi câu đố đều có một người có hành vi hoặc trang phục bất thường. Liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây?

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Đáp án:

Câu 1: Chân của người phụ nữ không hiện rõ ràng.

Câu 2: Người phụ nữ không có bóng

Câu 3: Người phụ nữ cao hơn hẳn chiếc xe kéo, tương đương tòa nhà ba tầng phía sau.

Câu 4: Hai người đàn ông đeo đồng hồ ở tay, điều này không phù hợp với bối cảnh lịch sử của bức tranh và trang phục của họ.

Từ khóa: thông minh
5 câu đố phát hiện chi tiết lạ

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với những chi tiết còn lại.

Viết bình luận của bạn