Những câu đố toán học giúp bạn kiểm tra tư duy

Bảo Anh |

Những câu đố toán học kích thích khả năng tư duy cho bạn.

Câu 1: Hãy điền số còn thiếu vào dấu?

Câu 2: Đếm xem trong hình sau có bao nhiêu hình vuông?

Câu 3: Hãy điền số còn thiếu vào dấu?

Câu 4: Hãy điền số còn thiếu vào dấu?

Câu 5: Hãy điền số còn thiếu vào dấu?

Đáp án

Câu 1:

Nhìn các phép tính, ta tìm được quy luật là dùng số bên trái nhân với hàng đơn vị của số bên phải, sau đó đảo ngược lại kết quả sẽ ra đáp án.

5 * 203 => 5 x 3 = 15 => 51

7 * 181 => 7 x 1 = 7 => 7

3 * 996 => 3 x 6 = 18 => 81

5 * 479 => 5 x 9 = 45 => 54

Vậy đáp án là 54.

Câu 2:

Đáp án: Có tổng cộng 40 hình vuông

1 hình lớn nhất ngoài cùng; 18 hình vuông nhỏ; 8 hình vuông nhỏ nhất; 9 hình vuông 2x2; 4 hình vuông 3x3.

Câu 3: Đáp án đúng là 29

Từ công thức đầu tiên, ta tính được 1 rùa = 25

Thay vào công thức thứ 3, ta tính được 1 lừa = 3

Ở công thức thứ 4, ta tính được 1 ốc sên = -9

Tại công thức thứ 2, ta thấy có 2 sư tử đứng trùng nhau, và ốc sên quay ngược lại nên 1 ốc sên quay sang phải = 9, ta tính được 1 sư tử = 11

Trong công thức cuối, ta thấy phía sau lừa có rùa, và phía trước sư tử cộng thêm 1, phía trước ốc sên cộng thêm 3, vậy ta tính được: (3 + 25) + (11 + 1) : (9 + 3) = 29.

Câu 4: Đáp án đúng là 25/7.

Từ công thức thứ 2, ta tính được: 1 nhà xanh = 3 nhà đỏ - 17

Thay vào công thức đầu tiên, ta có: 2 nhà đỏ - 3 x (3 nhà đỏ - 17) - 4 = 0

=> 2 nhà đỏ - 9 nhà đỏ + 51 - 4 = 0

=> 7 nhà đỏ = 47

=> 1 nhà đỏ = 47/7

=> 1 nhà xanh = 22/7

Vậy tại công thức cuối cùng ta tính được: 47/7 - 22/7 = 25/7

Câu 5: Đáp án đúng là 95.

Công thức đầu tiên có 5 heo áo đỏ, ta tính được 1 heo đỏ = 8

Ở công thức thứ 3, hình đầu tiên có 2 heo áo cam lồng vào nhau. Ta tính được 1 heo cam = 3.

Ở công thức thứ 2, hình 2 có 2 heo áo xanh lam lồng vào nhau, hình 3 có heo áo cam đứng trên tay heo xanh. Ta tính được 1 heo lam = 2

Ở công thức thứ 4, hình đầu tiên có 2 heo áo xanh lá lồng vào nhau. Ta tính được 1 heo xanh lá = 4

Thay số vào công thức cuối cùng, ta tính được: 33 + 8 : 2 x (8 + 3 + 2 + 4) = 95.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Thử thách trí tuệ với 5 câu đố hay

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây tưởng khó mà dễ không tưởng, thách thức người chơi và kích thích khả năng tư duy.

5 câu đố kiểm tra trí thông minh kinh điển nhất

Bảo Anh |

Dưới đây là 5 câu đố giúp bạn phát triển tư duy.

5 câu đố kiểm tra thị giác thú vị

Bảo Anh |

Dưới đây là 5 câu đố tìm các cặp biểu tượng giống nhau qua tranh.

4 câu đố tìm cặp hình giống nhau trong tranh

Bảo Anh |

Dưới đây là 4 câu đố tìm cặp biểu tượng giống nhau trong loạt hình. Bạn mất bao lâu để giải chúng?

Thử thách trí tuệ với 5 câu đố hay

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây tưởng khó mà dễ không tưởng, thách thức người chơi và kích thích khả năng tư duy.

5 câu đố kiểm tra trí thông minh kinh điển nhất

Bảo Anh |

Dưới đây là 5 câu đố giúp bạn phát triển tư duy.

5 câu đố kiểm tra thị giác thú vị

Bảo Anh |

Dưới đây là 5 câu đố tìm các cặp biểu tượng giống nhau qua tranh.

4 câu đố tìm cặp hình giống nhau trong tranh

Bảo Anh |

Dưới đây là 4 câu đố tìm cặp biểu tượng giống nhau trong loạt hình. Bạn mất bao lâu để giải chúng?