Từ tháng 3, bỏ nội dung ghi "chính quy", "tại chức" trên bằng tốt nghiệp

Phong Trần

Kể từ ngày 1.3, trên văn bằng giáo dục đại học sẽ không còn ghi hình thức đào tạo "tại chức", "chính quy", "từ xa" như trước đây. Theo đó, hình thức đào tạo được ghi trên phụ lục của văn bằng.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 1.3.2020. Văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương tương.

Cụ thể, sẽ có 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học bao gồm:

1/ Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

2/ Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương).

3/ Ngành đào tạo.

4/ Tên cơ sở cấp văn bằng.

5/ Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

6/ Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp văn bằng.

7/ Hạng tốt nghiệp (nếu có).

8/ Địa danh, ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp.

9/ Chức danh, chữ ký, họ, tên đệm của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

10/ Số hiệu, sổ vào sổ cấp văn bằng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định Phụ lục văn bằng giáo dục đại học có thông tin về kết quả học tập, bao gồm điểm học phần hoặc môn học; điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp của người học,...

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học, tự thiết kế mẫu và được bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật. 

Bộ môn Kỹ thuật Hoá Hữu cơ, Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã pha chế nước rửa tay phòng chống nCoV dành cho cán bộ và sinh viên của trường. Ảnh: ĐHBK
Sinh viên Trung Quốc tại TPHCM được nghỉ 1 tháng, sau đó cách ly 14 ngày

Sinh viên từ Trung Quốc học tại TPHCM đã được thông báo để trở lại học trễ 1 tháng và có thể kéo dài thời gian này tùy tình hình thực tế. Khi trở lại, sinh viên sẽ được cách ly trong thời gian 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

Viết bình luận của bạn