Tiền lương thử việc ít nhất bằng 85% mức tiền lương chính thức. Ảnh Nam Dương
Tiền lương thử việc ít nhất bằng 85% mức tiền lương chính thức. Ảnh Nam Dương

Nghỉ việc trong lúc thử việc, thì không được hưởng lương?

Nam Dương

Tôi xin nghỉ việc khi đang thử việc. Công ty không trả lương vì cho rằng lúc phỏng vấn đã nói nếu nghỉ trong thời gian thử việc thì không được hưởng lương. Như vậy đúng không?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email luuhongxxx@gmail.com gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 28 Bộ luật Lao động 2012 quy định tiền lương trong thời gian thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Nguyên tắc người lao động phải được trả lương cho những ngày đã làm việc. Kể cả việc thỏa thuận không trả lương cho những ngày đã làm việc (nếu có) thì cũng là trái luật, không có giá trị.

Điều 29 Bộ luật Lao động 2012 quy định kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Do đó, trong thời gian thử việc bạn có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào và được hưởng lương cho những ngày đã làm việc. Việc thỏa thuận (nếu có) về không trả lương nếu nghỉ việc trong thời gian thử việc là trái pháp luật và không có giá trị.

Bạn có thể làm đơn đề nghị Phòng LĐTBXH nơi doanh nghiệp đóng trụ sở nhờ hòa giải viên hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành hoặc không hòa giải được thì bạn có thể khởi kiện doanh nghiệp tại tòa án nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hoặc bạn cư trú.

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ chuyện lương tiền. Ảnh: NSCC
Lê Hoàng: 'Vợ chồng tôi tiền ai nấy giữ, không hỏi lương bao giờ' 

Đạo diễn Lê Hoàng tiết lộ chuyện tài chính giữa mình và vợ. Ông khẳng định cả hai 'tiền ai nấy giữ' và không hỏi lương nhau.

Viết bình luận của bạn