Người dân có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Minh Hương |

Người được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế (BHYT) có thể đến Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội...

Theo quy định tại chương I Nghị định 146/2018/NĐ-CP, hiện nay, những người tham gia BHYT bắt buộc được chia làm 6 nhóm gồm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng; nhóm do ngân sách Nhà nước đóng; nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Tùy vào đối tượng mình tham gia mà người dân cần đến các địa điểm sau:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã; cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Tham gia BHYT thông qua doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nơi mình làm việc.

- Người được cơ quan BHXH đóng BHYT: Đến UBND cấp xã hoặc cơ quan BHXH.

- Người được ngân sách nhà nước đóng BHYT: Đến đăng ký với UBND xã.

- Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

+ Riêng học sinh, sinh viên: Đăng ký tham gia BHYT với nhà trường nơi đang theo học.

- Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

Mua bảo hiểm y tế hết bao nhiêu tiền?

Theo quy định hiện hành, tùy đối tượng tham gia mà người dân có thể phải mất tiền hoặc không mất tiền khi mua BHYT.

* Những người không mất tiền tham gia BHYT:

- Nhóm do cơ quan BHXH đóng như người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng,…

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng như cán bộ xã đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người có công với cách mạng, cựu chiến binh,…

- Người thuộc hộ cận nghèo đang sinh sống tại huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết này.

- Nhóm đối tượng do người sử dụng lao động đóng: Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, thân nhân của công an đang phục vụ trong ngành Công an,…

- Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng chưa tham gia BHXH, BHYT, trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo đóng BHYT (theo Khoản 5 Điều 7 Nghị định 79/2020/NĐ-CP).

Những người phải mất tiền mua bảo hiểm y tế:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:

Những người này hằng tháng phải trích từ tiền lương một số tiền nhất định để đóng tiền BHYT.

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động; người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã; cán bộ, công chức viên chức.

+ Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

 - Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng:

+ Hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều không được ngân sách nhà nước đóng:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở = 20.115 đồng

+ Học sinh, sinh viên: Học sinh, sinh viên thường đóng BHYT theo chu kì nửa năm (6 tháng) hoặc một năm (12 tháng), mỗi tháng phải đóng số tiền tương ứng sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở = 46.935 đồng

+ Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở = 46.935 đồng

- Tham gia BHYT theo hộ gia đình:

Khi tham gia BHYT hộ gia đình trong cùng năm tài chính, các thành viên cùng tham gia sẽ được giảm trừ mức đóng. Tùy vào chu kì mà người dân đăng ký tham gia mà mức phí sẽ ít hoặc nhiều.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

Minh Hương |

Bộ Y tế đã có Quyết định 4349/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

Hướng dẫn các bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế online

Minh Hương |

Để đảm bảo tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình liên tục, người dân phải gia hạn thẻ khi đến hạn. Dưới đây là các bước gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online mùa dịch.

Trao tặng xe cấp cứu cộng đồng hơn 810 triệu đồng tới tuyến đầu chống dịch

Ái Vân |

Chiếc xe cấp cứu cộng đồng trị giá hơn 810 triệu đồng đã được gửi tặng tới các cán bộ, y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Gia hạn kịp thời để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Nam Dương |

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên sẽ được cấp "Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm" và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

Minh Hương |

Bộ Y tế đã có Quyết định 4349/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

Hướng dẫn các bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế online

Minh Hương |

Để đảm bảo tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình liên tục, người dân phải gia hạn thẻ khi đến hạn. Dưới đây là các bước gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online mùa dịch.

Trao tặng xe cấp cứu cộng đồng hơn 810 triệu đồng tới tuyến đầu chống dịch

Ái Vân |

Chiếc xe cấp cứu cộng đồng trị giá hơn 810 triệu đồng đã được gửi tặng tới các cán bộ, y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Gia hạn kịp thời để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Nam Dương |

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên sẽ được cấp "Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm" và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.