Thủ tục mua bảo hiểm y tế được thực hiện thế nào?

Minh Hương

Việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ giúp người dân giảm bớt chi phí khi đi khám, chữa bệnh nếu không may bị ốm đau, tai nạn. Vậy thủ tục thực hiện mua bảo hiểm y tế thế nào?

Hồ sơ cần chuẩn bị để tham gia BHYT:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Trường hợp được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh mức hưởng.

- Trường hợp đã hiến bộ phận cơ thể người: bổ sung giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể người”.

* Thủ tục tham gia:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và đóng tiền BHYT.

- Người làm việc theo hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã kê khai hồ sơ và nộp cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị mình đang làm việc. Hằng tháng, đơn vị sử dụng lao động sẽ trích từ tiền lương của người lao động để đóng BHYT.

- Người được cơ quan BHXH đóng BHYT: Nộp cho UBND xã hoặc cơ quan BHXH và không phải đóng tiền.

- Người được ngân sách nhà nước đóng BHYT: Đến đăng ký với UBND xã và không phải mất tiền mua BHYT.

- Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH và đóng tiền tương ứng.

+ Riêng học sinh, sinh viên: Đăng ký và đóng tiền tham gia BHYT với nhà trường

- Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Nộp hồ sơ và đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH.

Bước 3: Nhận thẻ BHYT.

Người dân nhận thẻ BHYT tại chính nơi mà mình đã nộp hồ sơ. 

Mua bảo hiểm y tế bao lâu thì được cấp thẻ?

Về vấn đề này, Khoản 1 Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ:

Cấp mới: không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Theo đó, người tham gia BHYT sẽ được cấp thẻ trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ. Đặc biệt, với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian cấp thẻ BHYT mới là không quá 2 ngày.

Do vậy, để được giải quyết nhanh chóng, người dân, cơ quan quan tiếp nhận hồ sơ (không phải cơ quan BHXH) phải nộp đủ hồ sơ cho cơ quan BHXH. 

Thẻ bảo hiểm y tế được mua có giá trị từ khi nào?

Hiện nay, mặc dù trên thẻ BHYT không ghi thời điểm hết hạn nhưng vẫn thể hiện thời điểm bắt đầu có giá trị sử dụng thẻ như sau:

 

Vì vậy, người dân hoàn toàn có thể xem nội dung trên thẻ để biết thời điểm mà mình có thể dùng thẻ để đi khám, chữa bệnh.

Thẻ bảo hiểm y tế bị mất, hư hỏng vẫn có thể khám chữa bệnh

Mất, hỏng thẻ bảo hiểm y tế, người dân vẫn có thể khám, chữa bệnh khi tạo tài khoản VssID trên điện thoại thông minh.

Viết bình luận của bạn