Câu đố toán học: Thử tài sự thông minh và logic của bạn

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố toán học dưới đây giúp rèn luyện sự nhanh nhạy, tính toán, thông minh của trí não.

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:


Đáp án

Câu 1:

Đáp án đúng là 375.

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được nho = 250, dưa hấu = 0, chuối = 125.

Tại công thức cuối, ta có: 250 + 125 - 250 x 0 = 375.

Câu 2:

Đáp án đúng là 5.

Theo 2 công thức đầu tiên, ta tính được 1 giường = 10, 1 xe = 20.

Tại công thức thứ 3, ta thấy có 2 xe khách và 2 chiếc cúp, vậy ta có công thức:

1 giường + 2 xe + 2 cúp = 60.

=> 10 + (2 x 20) + 2 cúp = 60.

=> 1 cúp = 5.

Câu 3:

Đáp án chính xác là 11.

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 đôi giày =10 => 1 chiếc giày = 5, 1 cái còi = 2, 1 trọng tài có đeo còi = 5 => 1 trọng tài không đeo còi = 3.

Thay vào công thức cuối, ta được đáp án đúng là: 5 + 3 x 2 = 11.

Câu 4:

Đáp án chính xác là 15.

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 cốc nước = 10, 1 burger = 5, 1 khoai chiên = 1.

Lắp vào công thức cuối, ta có: 5 + 1 x 10 = 15.

Câu 5:

Đáp án chính xác là 23.

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 ngôi sao 6 cánh = 6 => 1 cánh = 1; 1 quạt điện 4 cánh = 4 => 1 cánh = 1; 1 đồng hồ chỉ 3h =3 => 1h = 1.

Tại công thức cuối, ta thấy quạt có 3 cánh, đồng hồ chỉ 2h và sao 5 cánh, vậy đáp án đúng là: 3 + 2 x (5 x 2) = 23.

Bảo Anh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

5 câu đố vui, dễ nhưng khiến nhiều người "sốc" khi biết đáp án

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố vui dễ mà khó, khó mà dễ, bạn có thể đưa ra được đáp án "nhanh như chớp".

Câu đố siêu xoắn não, cực tinh mắt mới trả lời đúng

Bảo Anh (T/H) |

Áp dụng khả năng tính toán và tư duy nhanh nhạy để trả lời những câu đố dưới đây.

Thách thức trí thông minh với 5 câu đố toán học

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố toán học dưới đây khiến rất nhiều người "ngã ngửa" khi biết đáp án cuối cùng.

5 câu đố vui, dễ nhưng khiến nhiều người "sốc" khi biết đáp án

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố vui dễ mà khó, khó mà dễ, bạn có thể đưa ra được đáp án "nhanh như chớp".

Câu đố siêu xoắn não, cực tinh mắt mới trả lời đúng

Bảo Anh (T/H) |

Áp dụng khả năng tính toán và tư duy nhanh nhạy để trả lời những câu đố dưới đây.

Thách thức trí thông minh với 5 câu đố toán học

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố toán học dưới đây khiến rất nhiều người "ngã ngửa" khi biết đáp án cuối cùng.