Những câu đố mẹo vui ngắn, mới lại khiến bạn nhăn não

Bảo Anh (T/H)

Những câu đố vui giúp bạn động não, tìm ra đáp án chính xác trong thời gian ngắn. Đây là một phương pháp rèn luyện trí não nhanh nhẹn, tư duy sắc bén, bạn thử xem mình có thể đưa ra bao nhiêu đáp án đúng.

Hãy điền số thích hợp vào dấu "?"

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Vậy số cần điền là 23.

Câu 2:

Đáp án đúng là 275.

Từ 3 công thức đầu, ta tính được 1 bắp ngô = 25; 1 bỏng ngô = 20; 1 đồng hồ chỉ 2h = 2.

Tại công thức cuối, ta thấy đồng hồ đang chỉ 5h (bằng 5), vậy đáp án đúng là: (3 x 25) + (2 x 20) x 5 = 275.

Câu 3:

Nhìn các hình trước, ta tìm được quy luật là lấy số bên trái trừ số bên phải rồi cộng số ở dưới sẽ ra số nằm giữa tam giác.

8 - 4 + 3 = 7

5 - 2 + 5 = 8

6 - 5 + 8 = 9

Vậy đáp số đúng là 6 - 5 + 6 = 7

Câu 4:

Từ 2 công thức đầu tiên, ta tính được 1 bóng đen = 5, 1 bóng đỏ = 6.

Tại công thức thứ 3, ta thấy bên trong bóng đỏ có thêm 1 bóng đen, từ đó ta có:

(6 + 5) - bóng xanh = 4

=> Bóng xanh = 7

Tại công thức cuối, ta thấy bên trong bóng đỏ có thêm 1 bóng đỏ nữa, vậy đáp án đúng là: 5 + 7 + (6 + 6) = 24

Câu 5:

Từ 4 công thức đầu tiên ta tính được: 1 cây thông có quà = 15; 1 ngôi sao = 2; 1 hộp quà = 8; 1 quả bóng bay = 1.

=> 1 cây thông 5 tầng không có đồ trang trí = 5 (mỗi tầng = 1); 1 hộp quà không có bóng bay = 4.

Ở công thức cuối, ta thấy cây thông 6 tầng không có ngôi sao ở đỉnh với hộp quà chỉ buộc 3 quả bóng (bằng 13), và hộp quà cuối cùng chỉ có 2 quả bóng (bằng 6), vậy đáp án đúng là: 13 + (2 + 1) x 6 = 31.

Từ khóa: thông minh
Những câu đố “dễ như ăn kẹo” nhưng nhiều người lại giải sai.
Những câu đố “dễ như ăn kẹo” nhưng nhiều người lại giải sai

Với mỗi câu đố trong hình, các số được điền theo quy luật nhất định. Bạn hãy tìm ra quy luật đó và điền số còn thiếu.

Viết bình luận của bạn