Thách thức trí thông minh với 5 câu đố toán học

Bảo Anh (T/H)

Những câu đố toán học dưới đây khiến rất nhiều người "ngã ngửa" khi biết đáp án cuối cùng.

Hãy tìm ra quy luật và vận dụng chúng để có được đáp án đúng!

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Ở công thức đầu tiên, ta tính được 1 bí ngô = 10

Thay vào công thức thứ 4, ta tính được 1 đầu lâu + 1 ma = 10

Từ công thức thứ 3, ta tính được 1 dơi = 4

Ở vào công thức thứ 2 ta tính được 1 quái vật = 9

Thay vào công thức cuối cùng, ta có: 10 + 9 x 4 = 46

Vậy số cần điền là 46.

Câu 2:

Đáp án đúng là 24

Từ 4 công thức đầu tiên, ta tính được 1 Minion cầm 4 bóng bay = 8; 1 cánh cụt cài nơ = 5; 1 nơ = 2; 1 bóng bay = 1

Ở công thức cuối, ta thấy cánh cụt không cài nơ (bằng 3) và Minion chỉ cầm 3 bóng bay (bằng 7), vậy đáp án đúng là: 3 + (2 + 1) x 7 = 24

Câu 3:

Đáp án đúng là 16

Ở dòng thứ tư, ta có:

1 mã = 2 tốt

1 mã + 1 tốt = 1 tượng

Từ công thức thứ 3, ta có: 3 x (mã + tốt) = 18 => 1 mã + 1 tốt = 6 => 1 tượng = 6.

Ngoài ra: 1 mã + 1 tốt = 6 mà 1 mã = 2 tốt

=> 2 tốt + 1 tốt = 6 => 1 tốt = 2

=> 1 mã = 4

Từ công thức đầu tiên, ta có: 3 x (hậu + tốt) = 30 => 1 hậu + 1 tốt = 10 => 1 hậu = 8

Ở công thức thứ 2, ta có: 3 xe + 2 tượng + 1 hậu = 35

=> 3 xe = 15 => 1 xe = 5

Lắp công thức cuối cùng, ta có: 6 + 5 x 4 - 8 = 1 vua + 2 => 1 vua = 16

Câu 4:

Đáp án đúng là 51

Trước hết, cần tìm quy luật của bảng tính. Ta thấy:

(4 x 7) – 1 = 27

(5 x 8) – 2 = 38

Vậy quy luật là lấy số ở hàng thứ 2 nhân với số ở hàng thứ 3 rồi trừ đi số ở hàng đầu tiên, ta sẽ được kết quả ở hàng thứ 4.

Vậy đáp án là: (6 x 9 ) – 3 = 51

Câu 5:

Đáp án đúng là 13

Từ 4 công thức đầu, ta có 1 tivi = 1 điện thoại = 3 radio.

Từ công thức thứ 2, ta có: 1 máy ảnh + 1 radio = 1 tivi, mà 1 tivi = 3 radio

=> 1 máy ảnh = 2 radio

Từ công thức thứ 3, ta có: 1 máy ảnh + 1 điện thoại = 8 + 1 radio mà 1 máy ảnh = 2 radio, 1 điện thoại = 3 radio

=> 2 radio + 3 radio = 8 + 1 radio

=> 1 radio = 2

=> 1 tivi = 1 điện thoại = 6; 1 máy ảnh = 4.

Thay vào công thức đầu tiên, ta tính được 1 đồng hồ = 3.

Áp dụng vào công thức cuối cùng, ta có: 4 + 2 x 6 - 3 = 13.

Từ khóa: đố vui thông minh
Những câu đố mẹo vui ngắn, mới lại khiến bạn nhăn não.
Những câu đố mẹo vui ngắn, mới lại khiến bạn nhăn não

Những câu đố vui giúp bạn động não, tìm ra đáp án chính xác trong thời gian ngắn. Đây là một phương pháp rèn luyện trí não nhanh nhẹn, tư duy sắc bén, bạn thử xem mình có thể đưa ra bao nhiêu đáp án đúng.

Viết bình luận của bạn