Khi nào học sinh TPHCM nghỉ hè?

Khi nào học sinh TPHCM nghỉ hè?

A.N

Gần 1,7 triệu học sinh từ bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM sẽ bế giảng năm học...