Hà Nội tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ước đạt 220.500 người

QUANG MINH

380 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở Hà Nội tuyển sinh, đào tạo nghề cho 143.000 người trong 11 tháng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, 11 tháng năm 2021, 380 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở Hà Nội tuyển sinh, đào tạo nghề cho 143.000 người, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố Hà Nội và nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, khiến công tác tư vấn, tuyển sinh gặp nhiều khó khăn.

Trong tháng cuối năm, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút người dân, người lao động tham gia học nghề, nhất là những người bị ảnh hưởng về việc làm do dịch COVID-19.

Ước trong năm 2021, Hà Nội tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ước đạt 220.500 người.

Kết quả này góp phần nâng cao tỉ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo ở Hà Nội tăng từ 70,25% vào cuối năm 2020, lên khoảng 71,1% vào cuối năm 2021, trong đó tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 50,2%...

Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh PM.
Chất lượng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp từng bước nâng lên

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện nay cả nước có gần 84 nghìn nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Viết bình luận của bạn