Năm 2020, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 2,28 triệu người

QUANG MINH |

Năm 2020, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước tuyển sinh khoảng 2,28 triệu người, đạt 100,9% kế hoạch.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, năm 2020, dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã áp dụng linh hoạt và đa dạng các phương pháp giảng dạy nhằm phát huy cao nhất tính tích cực, chủ động và năng lực tư duy, sáng tạo của người học.

Bên cạnh đó, đã ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đẩy mạnh và đem lại kết quả tích cực; nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện chuyển hướng tuyển sinh, đào tạo và quản lý kết quả đào tạo trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.

Nhiều mô hình, cách làm mới mang tính đột phá đã được triển khai như: mô hình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đối với học sinh tốt nghiệp THCS, mô hình đào tạo chất lượng cao theo chương trình chuyển giao của nước ngoài; tuyển sinh gắn với tuyển dụng; hội đồng kỹ năng ngành; đại sứ nghề… Hoạt động hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp được tăng cường.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, năm 2020 cả nước tuyển sinh khoảng 2,28 triệu người, đạt 100,9% kế hoạch; trong đó, tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng khoảng 580 nghìn người; tuyển sinh trình độ sơ cấp và các hình thức đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1,7 triệu người.

Tốt nghiệp theo các trình độ đào tạo khoảng 2,19 triệu người, đạt mục tiêu đề ra, trong đó: tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp khoảng 510 nghìn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1,68 triệu người.

Bên cạnh đó, mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo lộ trình, tính đến nay cả nước có 1.911 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (408 trường cao đẳng, 446 trường trung cấp và 1.057 trung tâm giáo dục nghề nghiệp), trong đó có 686 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 35,8%).

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Năm 2021, giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu tuyển sinh 2,5 triệu người

ANH THƯ |

Theo Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2016-2020 tuyển sinh trên 11 triệu người, đạt 103% kế hoạch.

WB tài tài trợ bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới

PHÚC ĐẠT |

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức tập huấn - bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới cho hơn 500 giáo viên cốt cán.

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030

QUANG MINH |

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa đưa ra Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Năm 2021, giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu tuyển sinh 2,5 triệu người

ANH THƯ |

Theo Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2016-2020 tuyển sinh trên 11 triệu người, đạt 103% kế hoạch.

WB tài tài trợ bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới

PHÚC ĐẠT |

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức tập huấn - bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới cho hơn 500 giáo viên cốt cán.

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030

QUANG MINH |

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa đưa ra Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.