Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

QUANG MINH |

Thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2022, trong 5 tháng đầu năm 2022, Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo cho 81.226, đạt 36,2% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 204,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, trình độ cao đẳng 2.333 người, trung cấp 2.575 người, sơ cấp và dưới 3 tháng 76.318 người.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội dự kiến, 6 tháng đầu năm TP tuyển sinh được 101.620 lượt người, đạt 45,3% kế hoạch năm 2022.

Trong 5 tháng của năm 2022, Sở này đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội ban hành Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP năm 2022.

Đến nay, thành phố đã triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 1.911 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, đào tạo từ nguồn ngân sách TP cho 365 lao động, đào tạo từ nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp có liên kết, hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 1.545 lao động.

Để hoàn thành chỉ tiêu đào tạo cho 224.500 lượt người trong năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách khuyến khích thu hút học nghề để hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh.

Bên cạnh đó, Sở này cũng tổ chức Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2022; tổ chức tọa đàm, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trực tuyến…

Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn đào tạo với việc làm. Đồng thời, tiếp tục phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động còn thấp

QUANG MINH |

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội của 14 địa phương đã phê duyệt hỗ trợ cho 36 doanh nghiệp đào tạo nghề lại gần 9.000 người lao động.

 "Nghề siêu dễ" chạm mốc doanh thu 70 tỉ đồng

DI PY |

Sau 3 tuần công chiếu, "Nghề siêu dễ"  đã chạm mốc doanh thu 70 tỉ đồng. Với thành tích này, tác phẩm do Thu Trang – Tiến Luật sản xuất trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 3 kể từ đầu năm.

Đào tạo lao động có tay nghề cho các ngành kinh tế mũi nhọn

QUANG MINH |

Trong giai đoạn tới, giáo dục nghề nghiệp vừa phải đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn, vùng kinh tế trọng điểm.

Doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động còn thấp

QUANG MINH |

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội của 14 địa phương đã phê duyệt hỗ trợ cho 36 doanh nghiệp đào tạo nghề lại gần 9.000 người lao động.

 "Nghề siêu dễ" chạm mốc doanh thu 70 tỉ đồng

DI PY |

Sau 3 tuần công chiếu, "Nghề siêu dễ"  đã chạm mốc doanh thu 70 tỉ đồng. Với thành tích này, tác phẩm do Thu Trang – Tiến Luật sản xuất trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 3 kể từ đầu năm.

Đào tạo lao động có tay nghề cho các ngành kinh tế mũi nhọn

QUANG MINH |

Trong giai đoạn tới, giáo dục nghề nghiệp vừa phải đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn, vùng kinh tế trọng điểm.