5 câu đố IQ đo tư duy của bạn

Bảo Anh (T/H)

Cùng thử sức xem bạn có trả lời đúng 5 câu đố kích thích não bộ này không nhé.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Theo 2 công thức đầu tiên, ta tính được 1 nhánh cây 5 lá = 5, 1 con sâu = 3.

Ở công thức thứ 3, có 1 con sâu bò trên quả táo, vậy nên ta có: 3 quả táo + 1 con sâu = 30 => 1 quả táo = 9.

Tại công thức cuối, có con sâu bò trên quả táo, nhánh cây có 6 lá và cũng có con sâu, vậy đáp án đúng là: (9 + 3) + (6 + 3) x 3 = 39.

Câu 2:

Theo 3 công thức đầu tiên, ta có:

3 đôi giày = 30 => 1 đôi giày = 10.

2 tủ lạnh + 1 đôi giày = 20 => 1 tủ lạnh = 5.

4 chai sữa và tủ lạnh cũng ôm 2 chai sữa, tổng cộng là 6 chai sữa + 1 tủ lạnh = 17 => 1 chai sữa = 2.

Tại công thức cuối, ta thấy chỉ có 1 chiếc giày, 1 chai sữa, và tủ lạnh đang ôm 3 chai sữa, vậy đáp án đúng là: 5 + (5 + 2 x 3) x 2 = 27.

Câu 3:

Tổng 3 bông hoa đỏ bằng 60. Suy ra một hoa đỏ bằng 20. Tổng một hoa đỏ và hai hoa tím bằng 30. Ta lại vừa tính được một hoa đỏ bằng 20. Suy ra một hoa tím bằng 5.

Một hoa tím trừ hai hoa vàng bằng 3, mà một hoa tím bằng 5. Suy ra một hoa vàng bằng 1. Vậy tổng một hoa vàng, một hoa đỏ và một hoa tím sẽ là 1 + 20 x 5 = 101.

Tuy nhiên, quan sát kỹ ta thấy những bông hoa tím ở hai hàng trên có 5 cánh mang giá trị là 5. Bông hoa tím ở hàng cuối cùng chỉ có 4 cánh. Vì vậy nó chỉ có giá trị bằng 4.

Phép tính đúng để tìm ra số thay thế dấu hỏi chấm là: 1 + 20 x 4 = 81.

Đáp án 81 này gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng không thể quy giá trị ở mỗi bông hoa theo số cánh hoa.

Câu 4:

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 21.

Ta có tổng ba chiếc mũ bằng 30. Suy ra mỗi chiếc mũ có giá trị bằng 10. Tổng của hai đôi găng tay và một chiếc mũ là 18 mà mũ có giá trị bằng 10. Suy ra mỗi đôi găng tay có giá trị bằng 4 và mỗi chiếc găng tay có giá trị bằng 2.

Đôi găng tay trừ đôi tất chân bằng 2 mà đôi găng tay có giá trị bằng 4. Suy ra đôi tất chân có giá trị bằng 2 và mỗi chiếc tất bằng 1.

Thay các số vào dòng có dấu hỏi chấm ta được:

1 + 10 x 2 = 21.

Câu 5:

Đặt ký hiệu từ A đến F vào các đầu cân. Theo hình vẽ ta có:

A + B = 24 mà A = B. Suy ra A = B = 24/2 = 12.

Lại có A = C + D mà C = D. Suy ra C = D = 12/2 = 6.6.

C = 6 là tổng số cân của ba quả táo. Suy ra mỗi quả táo bằng 2 kg.

D = 6 là tổng số cân của hai kiwi. Suy ra mỗi kiwi bằng 3 kg.

Tương tự ta có E = F = B/2 = 12/2 = 6.

F = 6 là tổng của một táo, một kiwi và một cam. Trong đó, táo bằng 2 kg, kiwi bằng 3 kg. Suy ra cam bằng 1 kg.

E = 6 là tổng của hai cam và một chuối. Trong đó, cam bằng 1 kg. Suy ra chuối bằng 4 kg.

Vậy các số cần điền vào dấu hỏi chấm là: táo = 2, cam = 1, kiwi = 3, chuối = 4.

Từ khóa: thông minh
5 câu đố kiểm tra trí thông minh và sự nhanh mắt của bạn
5 câu đố kiểm tra trí thông minh và sự nhanh mắt của bạn

Năm câu đố thuộc nhiều thể loại yêu cầu người chơi tập trung, vận dụng nhiều kỹ năng và tư duy logic để hoàn thành trong 30 giây.

Viết bình luận của bạn