Chỉ ra một vật hoặc món ăn không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh

Ở mỗi câu đố, mọi thứ đều có cặp, chỉ một vật hoặc món ăn là khác biệt.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Chỉ có phần rau này ở góc dưới bên trái đĩa là không có cặp.

Câu 2: Mọi thứ đều có cặp, trừ lọ gia vị dưới đây.

Câu 3: Chỉ có một chiếc khăn dưới cặp dao dĩa thay vì hai cái.

Câu 4: Mọi thứ đều có cặp trừ lọ màu đỏ này.

Câu 5: Chỉ có một thìa trà trong hình.

Từ khóa: thông minh
5 câu đố phát hiện chi tiết lạ

Mỗi câu đố đều có một hình nhân vật có biểu cảm hoặc hành động khác so với số còn lại.

Viết bình luận của bạn