Phát hiện 1 chi tiết lạ ở mỗi câu đố

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây chỉ có 1 điểm khác so với những điểm còn lại.

Câu 1:


Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Quả táo này không nắm tay quả đứng phía trước.

Câu 2: Chiếc hộp không mỉm cười
Câu 3: Lát bánh mì mỉm cười trong khi những lát khác đang nhăn nhó.
Câu 4: Quyển sổ này ngược hướng với những quyển còn lại.

Câu 5: Chiếc lá có biểu cảm và hành động khác với phần còn lại.

Từ khóa: thông minh
Tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi câu đố

Mỗi câu đố yêu cầu tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi bức tranh.

Viết bình luận của bạn