6 tháng đầu năm:

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 776.200 người

ANH THƯ |

Mặc dù chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm, cả hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 776.200 người, đạt 77% so với cùng kỳ năm 2019. 

6 tháng đầu năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tập trung chỉ đạo và xử lý hiệu quả, kịp thời nhiều vấn đề phát sinh trong giáo dục nghề nghiệp.

Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp tập trung hướng dẫn đẩy mạnh đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, xây dựng hoàn thiện ứng dụng Chọn nghề, quản lý văn bằng chứng chỉ, hệ điều hành trực tuyến, duy trì Cổng thông tin điện tử Tổng cục.

6 tháng đầu năm, cả hệ thống tuyển sinh được 776.200 người, đạt 77% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác tư vấn hướng nghiệp được đẩy mạnh trên phạm vi toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, thu hút hàng ngàn học sinh, phụ huynh và doanh nghiệp tham dự.

Tổng cục trưởng Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, vấn đề về phát triển quy mô và đào tạo thường xuyên sẽ được tập trung, coi đây là cơ hội và phát huy tiềm năng của giáo dục nghề nghiệp, của thị trường lao động.

Song, nhiệm vụ đặt ra về giáo dục nghề nghiệp đối với 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề và có nhiều thách thức trong công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm cho người học vì đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Bên cạnh thách thức, Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cho biết, hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay cũng đứng trước nhiều cơ hội và thuận lợi. Trước hết là sự quan tâm đầu tư của Đảng, Chính phủ đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, sự đồng hành mạnh mẽ của các Bộ, ngành, Chính quyền các địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, đặc biệt nhu cầu đào tạo, đào tạo lại cho người lao động tại doanh nghiệp đang rất cần thiết để thích ứng với bối cảnh, tình hình mới của dịch COVID-19.

Ngoài ra, ý thức của người dân về giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Về 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục trưởng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác thể chế để tháo gỡ những vướng mắc trong thể chế chính sách về giáo dục nghề nghiệp.

Tích cực đề xuất xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục sửa đổi, Bộ Luật lao động sửa đổi, tập trung rà soát lại các nội dung của Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện chỉ số chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp hướng vào ba đối tượng doanh nghiệp, người lao động và học sinh phổ thông, đẩy mạnh công tác tôn vinh trong giáo dục nghề nghiệp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

85% số người học nghề có việc làm khi ra trường

ANH THƯ |

Hiện nay, cả nước có hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 399 trường cao đẳng, 462 trường trung cấp và hơn 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Chương trình đào tạo trong trường học cần "lắng nghe" thị trường lao động

ANH THƯ |

Để tăng năng suất và chất lượng lao động Viêt Nam, người lao động cần chủ động học tập và doanh nghiệp cần có cơ chế đào tạo lao động.

Mất việc vì COVID-19, nam công nhân đổi nghề làm bảo vệ để lo cho gia đình

ĐÌNH TRỌNG |

Mất việc làm trong lúc dịch bệnh, ngay lập tức nam công nhân phải đổi nghề làm bảo vệ để có tiền lo cho vợ con. Mọi chi tiêu trong gia đình cũng phải cắt giảm để có thể trang trải vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chuyện làng nghề nón lá Đan Du có tuổi đời gần 1 thế kỷ ở Hà Tĩnh

Bảo Yến |

Làng Đan Du (nay thuộc xã Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nằm cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 60km về phía Nam, từ lâu được biết đến với những câu hò ví dặm. Đặc biệt, nơi đây còn nổi tiếng với nghề làm nón lá có tuổi đời gần 1 thế kỷ.

85% số người học nghề có việc làm khi ra trường

ANH THƯ |

Hiện nay, cả nước có hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 399 trường cao đẳng, 462 trường trung cấp và hơn 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Chương trình đào tạo trong trường học cần "lắng nghe" thị trường lao động

ANH THƯ |

Để tăng năng suất và chất lượng lao động Viêt Nam, người lao động cần chủ động học tập và doanh nghiệp cần có cơ chế đào tạo lao động.

Mất việc vì COVID-19, nam công nhân đổi nghề làm bảo vệ để lo cho gia đình

ĐÌNH TRỌNG |

Mất việc làm trong lúc dịch bệnh, ngay lập tức nam công nhân phải đổi nghề làm bảo vệ để có tiền lo cho vợ con. Mọi chi tiêu trong gia đình cũng phải cắt giảm để có thể trang trải vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chuyện làng nghề nón lá Đan Du có tuổi đời gần 1 thế kỷ ở Hà Tĩnh

Bảo Yến |

Làng Đan Du (nay thuộc xã Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nằm cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 60km về phía Nam, từ lâu được biết đến với những câu hò ví dặm. Đặc biệt, nơi đây còn nổi tiếng với nghề làm nón lá có tuổi đời gần 1 thế kỷ.