Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh TL
Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh TL

Khuyến khích thiết lập các trang tuyển sinh qua facebook, zalo

AT

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có công văn gửi các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, dù bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và kéo dài, công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong năm học 2020 vẫn cần đảm bảo thực hiện ổn định theo kế hoạch đã đề ra.

Yêu cầu các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tăng cường các nhóm giải pháp tuyển sinh, tổ chức đào tạo trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội.

Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần thiết lập các chuyên trang về tuyển sinh của các trường trên các trang mạng xã hội như: facebook, twitter, viber, zalo,.... hoặc trên các website của trường để thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh online; đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp cận đến nhiều đối tượng trên các trang mạng xã hội để dễ dàng trong việc tiếp cận và trao đổi thông tin tuyển sinh.

Các trường xây dựng, bổ sung công cụ hỗ trợ trực tuyến (live chat) trên các website của trường và thường xuyên cử cán bộ, giáo viên quản lý, theo dõi nhằm kịp thời hỗ trợ người học trong việc tìm hiểu thông tin, tư vấn nghề nghiệp và đăng ký dự tuyển.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng yêu cầu các trường đẩy mạnh việc đăng ký dự tuyển trực tuyến qua website của nhà trường, Trang tuyển sinh của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/ thực hiện việc xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển trên các website của trường hoặc thông qua các thiết bị di động.

Cùng với việc tăng cường tư vấn, tuyển sinh online, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các trường nghề không tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn khi chưa bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Các trường theo lĩnh vực, vùng miền, nghiên cứu, thiết lập ra nhóm trường liên kết tuyển sinh, xây dựng website chung để tổ chức tuyển sinh, xét tuyển trực tuyến; chia sẻ thông tin, dữ liệu về hồ sơ đăng ký tuyển sinh, đào tạo. 

Viết bình luận của bạn