Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Số cần điền là 38.

Tổng hai số hàng trên bằng số bên trái hàng dưới liền kề. Hiệu hai số hàng trên bằng số bên phải hàng dưới liền kề. Ta có:

11 + 8 = 19; 11 - 8 = 3.

19 + 3 = 22; 19 - 3 = 16.

22 + 16 = 38; 22 - 16 = 6.

Câu 2: Số cần điền là 5.

Ở mỗi hình, tổng ba số ở trên trừ số ở dưới thì được 13. Ta có:

3 + 5 + 7 - 2 = 13.

6 + 8 + 2 - 3 = 13.

9 + 2 + 7 - 5 = 13.

Câu 3: Số cần điền là 41.

Ở mỗi hình, tích hai số ở trên cộng tích hai số ở dưới thì được số ở ô trắng giữa. Ta có:

6 x 2 + 6 x 4 = 36.

4 x 2 + 3 x 7 = 29.

1 x 9 + 8 x 4 = 41.

Câu 4: Số cần điền là 9.

Tổng hai số đối xứng qua tâm bằng 18. Ta có:

7 + 11 = 18.

6 + 12 = 18.

3 + 15 = 18

9 + 9 = 18.

Câu 5: Số cần điền là 46.

Từ trái qua phải, số sau lớn hơn số trước liền kề đúng bằng số ở hàng đơn vị của số trước. Nói cách khác, số bất kỳ trong hàng cộng với số hàng đơn vị của số đó sẽ được số đứng sau liền kề. Ta có:

18 + 8 = 26.

26 + 6 = 32.

32 + 2 = 34.

34 + 4 = 38.

38 + 8 = 46.

Thử thách suy luận với năm câu đố toán học

Vận dụng khả năng suy luận, tìm quy luật và tính toán, liệu bạn có thể tìm ra đáp án cho những câu đố?

Viết bình luận của bạn