Phát hiện con cá khác lạ trong 5 câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố chỉ có 1 con cá khác so với số cá còn lại.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Hãy nhìn phần thân cá, bạn sẽ thấy ngay hình khác biệt.

Câu 2: Một chú cá nghiêng người hơn số còn lại và không có chi tiết nước phun lên phía trên lưng.

Câu 3: Trong khi những chú cá khác có phần màu trắng ở thân thì chú cá được đánh dấu lại không có.

Câu 4: Cá heo được khoanh đỏ cong đuôi hơn những con còn lại.

Câu 5: Con cá được khoanh trong đỏ không có vây ở dưới.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố yêu cầu tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi bức tranh.

Những câu đố tìm người bất thường

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi câu đố đều có một người có hành vi hoặc trang phục bất thường. Liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây?

5 câu đố phát hiện chi tiết lạ

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với những chi tiết còn lại.

Câu đố tìm số thích hợp

Bảo Anh |

Hãy điền con số thích hợp vào dấu "?" trong 4 câu đố dưới đây.

Tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố yêu cầu tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi bức tranh.

Những câu đố tìm người bất thường

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi câu đố đều có một người có hành vi hoặc trang phục bất thường. Liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây?

5 câu đố phát hiện chi tiết lạ

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với những chi tiết còn lại.

Câu đố tìm số thích hợp

Bảo Anh |

Hãy điền con số thích hợp vào dấu "?" trong 4 câu đố dưới đây.