Trong 30 giây bạn giải được hết 5 câu đố này không?

Bảo Anh (T/H)

Nhiều người không thể hoàn thành những câu đố này trong thời gian cho phép, còn bạn?

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3: Tìm thấy trái tim nhỏ bé lẫn trong đàn voi này.

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Đáp án đúng là 93

Từ 3 công thức đầu, ta tính được 1 báo = 15; 1 mèo = 6; 1 chuột = 3

Ở công thức cuối, ta thấy báo đang che chồng lên mèo, và phía sau là mèo cõng chuột che chồng lên báo, vậy ta có: (15 + 6) + (15 + 6 + 3) x 3 = 93

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4: Đáp án đúng là 46

Câu 5:

Từ khóa: thông minh
Hình trong câu đố 3.
5 câu đố kiểm tra chỉ số thông minh của bạn

Các câu đố logic đòi hỏi chúng ta phải động não, vận dụng trí thông minh để tìm đáp án chính xác trong thời gian ngắn nhất.

Viết bình luận của bạn