Bài kiểm tra IQ với 5 câu đố logic dễ hơn bạn nghĩ

Bảo Anh (T/H) |

Bài kiểm tra với những câu đố logic thách thức khả năng tính toán, suy luận của bạn.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Theo công thức 1, nhìn giờ trên đồng hồ ta thấy: 9h + 9h + 3h = 21 => 1h = 1.

Tại công thức 2, 1 máy tính = 10, chú ý số trên máy tính 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Ở công thức 3, ta tính được 1 bóng đèn có 5 tia sáng = 15 => 1 tia sáng = 3.

Áp dụng vào công thức cuối, số hiện trên máy tính là 1224 và bóng đèn có 4 tia sáng, ta có: 9 + (1 + 2 + 2 + 4) x (3 x 4 x 3) = 333.

Câu 2:

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 lực sĩ = 5, 1 khẩu trang = 3, 1 quả tạ = 6.

Chú ý vào quả tạ, mỗi bên có 3 khối tạ cỡ lớn, vừa, và nhỏ, vì tổng khối lượng bằng 6 nên trọng lượng 2 khối tạ cỡ nhỏ = 1; 2 khối cỡ vừa = 2; 2 khối cỡ lớn = 3.

Tại công thức cuối, ta thấy có 2 quả tạ, mỗi quả tạ có 2 khối tạ cỡ lớn và 2 khối tạ cỡ vừa, vậy trọng lượng quả tạ này là 2 + 3 = 5. Ta cũng thấy lực sĩ đang đeo khẩu trang và cầm quả tạ có 2 khối cỡ lớn và vừa, vậy đáp án đúng là: (2 x 5) + (5 + 5 + 3) x 3 = 49.

Câu 3:

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 khối đa giác = 45 nên 1 cạnh trong đa giác = 3, 1 nải chuối = 4 nên 1 quả chuối = 1. Giá trị của 1 đồng hồ là 12, đồng hồ chỉ 3h nên mỗi giờ (trong khoảng 3h đó) có giá trị là 4.

Tại công thức cuối, ta thấy đồng hồ chỉ 2h, nải chuối có 3 quả và đa giác chỉ có 11 cạnh, vậy ta có: (2 × 4) + (3 × 1) + (3 × 1) × (11 × 3) = 110.

Câu 4:

Theo 2 công thức đầu tiên, ta tính được 1 cặp sách = 10, 2 tờ báo = 2.

Ở công thức thứ 3, chỉ có 1 quyển báo nên ta tính được chồng sách 5 quyển = 10, 1 quyển sách = 2.

Tại công thức cuối, ta thấy chỉ có 4 quyển sách, vậy đáp án đúng là: 10 - 2 x (2 x 4) = -6

Câu 5:

Tại công thức đầu tiên, ta có hoa 8 cánh = 8.

Công thức thứ 2 có 2 gấu bông và hoa 6 cánh, vậy ta tính được gấu bông = 10.

Từ công thức thứ 3 tính được 1 nơ = 3, 1 gấu không cài nơ = 7.

Tại công thức cuối, ta thấy có nơ đôi và gấu cài nơ cầm hoa 6 cánh, vậy đáp án đúng là: 2x3 + (10 + 6) x 7 = 118.

Bảo Anh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

5 câu đố vui, dễ nhưng khiến nhiều người "sốc" khi biết đáp án

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố vui dễ mà khó, khó mà dễ, bạn có thể đưa ra được đáp án "nhanh như chớp".

Câu đố siêu xoắn não, cực tinh mắt mới trả lời đúng

Bảo Anh (T/H) |

Áp dụng khả năng tính toán và tư duy nhanh nhạy để trả lời những câu đố dưới đây.

Thách thức trí thông minh với 5 câu đố toán học

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố toán học dưới đây khiến rất nhiều người "ngã ngửa" khi biết đáp án cuối cùng.

Những câu đố mẹo vui ngắn, mới lại khiến bạn nhăn não

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố vui giúp bạn động não, tìm ra đáp án chính xác trong thời gian ngắn. Đây là một phương pháp rèn luyện trí não nhanh nhẹn, tư duy sắc bén, bạn thử xem mình có thể đưa ra bao nhiêu đáp án đúng.

5 câu đố vui, dễ nhưng khiến nhiều người "sốc" khi biết đáp án

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố vui dễ mà khó, khó mà dễ, bạn có thể đưa ra được đáp án "nhanh như chớp".

Câu đố siêu xoắn não, cực tinh mắt mới trả lời đúng

Bảo Anh (T/H) |

Áp dụng khả năng tính toán và tư duy nhanh nhạy để trả lời những câu đố dưới đây.

Thách thức trí thông minh với 5 câu đố toán học

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố toán học dưới đây khiến rất nhiều người "ngã ngửa" khi biết đáp án cuối cùng.

Những câu đố mẹo vui ngắn, mới lại khiến bạn nhăn não

Bảo Anh (T/H) |

Những câu đố vui giúp bạn động não, tìm ra đáp án chính xác trong thời gian ngắn. Đây là một phương pháp rèn luyện trí não nhanh nhẹn, tư duy sắc bén, bạn thử xem mình có thể đưa ra bao nhiêu đáp án đúng.