Sa thải người lao động trái luật ga6yu hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt tù. Ảnh Nam Dương
Sa thải người lao động trái luật ga6yu hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt tù. Ảnh Nam Dương

Sa thải người lao động trái luật sẽ bị phạt tù?

Nam Dương

Tôi nghe nói chủ doanh nghiệp sa thải người lao động trái luật sẽ bị xử phạt tù. Có đúng vậy không?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email huuhocxxx@gmail.com gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 quy định về Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức;

b) Sa thải trái pháp luật đối với người lao động;

c) Cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

c) Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

d) Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Do đó, nếu người ra quyết định sa thải vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà sa thải người lao động trái luật đồng thời gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt tù theo quy định nói trên.

Tiền lương thử việc ít nhất bằng 85% mức tiền lương chính thức. Ảnh Nam Dương
Nghỉ việc trong lúc thử việc, thì không được hưởng lương?

Tôi xin nghỉ việc khi đang thử việc. Công ty không trả lương vì cho rằng lúc phỏng vấn đã nói nếu nghỉ trong thời gian thử việc thì không được hưởng lương. Như vậy đúng không?

Viết bình luận của bạn