Nhiên liệu hóa thạch

Ô nhiễm carbon thế giới trở lại mức trước đại dịch COVID-19

Hà Anh |

Nghiên cứu khoa học mới cho thấy lượng khí thải carbon dioxide đã tăng trở lại sau khi ô nhiễm sụt giảm do phong tỏa vì đại dịch COVID-19. 

IMF tăng ước tính trợ cấp nhiên liệu hóa thạch toàn cầu

Hà Anh |

Nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính trợ cấp nhiên liệu hóa thạch (xăng dầu, than, khí đốt...) toàn cầu vào khoảng 6.000 tỉ USD.