Tin bài mới nhất sao Việt

Dài cổ... chờ sao Việt

Dài cổ... chờ sao Việt

MINH THI

Đi trễ khi tham gia sự kiện, thậm chí, trễ cả chương trình truyền hình trực tiếp được xem là căn bệnh thường niên của sao trong giới showbiz. Dù truyền thông...