Bình Dương: Thông qua 28 Nghị Quyết, đặt chỉ tiêu phát triển kinh tế 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.12, Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã họp Phiên bế mạc thông qua 28 Nghị quyết. HĐND tỉnh cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

​Theo đó, kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2); quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025; dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương; diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh;...

Đồng thời, thông qua các Nghị quyết về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hoá, thể thao; quy định về phí thư viện; chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng giai đoạn 2023-2025; mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023;...

Theo HĐND tỉnh Bình Dương, đây là các Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Nghị quyết là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Kỳ họp đặt ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5 - 8,7% so với năm  2022; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 8,7%; GRDP bình quân đầu người khoảng 177,1 triệu  đồng/năm; Kim ngạch xuất khẩu tăng 9 - 10%; Kim ngạch nhập khẩu tăng 9 - 10%; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 74.617 tỷ  đồng; Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,8 tỷ đô la  Mỹ;  Xây mới nhà ở xã hội 8.000 – 10.000 căn;  Tạo việc làm cho 35.000 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 33%;...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân, phục hồi thị trường lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền tỉnh Bình Dương cùng các tổ chức có nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân khó khăn. Những tháng cuối năm, ngành lao động có nhiều biện pháp phục hồi thị trường lao động.

Bình Dương: Họp HĐND tỉnh quyết định nhiều vấn đề phát triển kinh tế xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.12, kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương khóa X đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp sẽ quyết định nhiều nội dung tác động đến sự phát triển kinh tế -xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh hiện nay.

Bình Dương đặt mục tiêu trở thành trung tâm cơ khí mạnh của vùng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã tạo môi trường thuận lợi cho các hiệp hội, ngành hàng phát triển. Đáng chú ý, tỉnh vừa phê duyệt đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương với mục tiêu trở thành trung tâm cơ khí mạnh của vùng Đông Nam Bộ.

Bình Dương: Nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân, phục hồi thị trường lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền tỉnh Bình Dương cùng các tổ chức có nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân khó khăn. Những tháng cuối năm, ngành lao động có nhiều biện pháp phục hồi thị trường lao động.

Bình Dương: Họp HĐND tỉnh quyết định nhiều vấn đề phát triển kinh tế xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.12, kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương khóa X đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp sẽ quyết định nhiều nội dung tác động đến sự phát triển kinh tế -xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh hiện nay.

Bình Dương đặt mục tiêu trở thành trung tâm cơ khí mạnh của vùng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã tạo môi trường thuận lợi cho các hiệp hội, ngành hàng phát triển. Đáng chú ý, tỉnh vừa phê duyệt đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương với mục tiêu trở thành trung tâm cơ khí mạnh của vùng Đông Nam Bộ.