Hội thảo Văn hóa tâm linh lần 2: Phát huy các giá trị văn hóa tâm linh

Thanh Hương |

Viện những vấn đề phát triển (VIDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học và thực tiễn với “Tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa tâm linh: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển trong giai đoạn mới” tại TPHCM.

Đây là hội thảo lần thứ 2 được tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động nghiên cứu về chủ đề “Văn hóa tâm linh trong phát triển của Việt Nam”.

Tiếp nối sau thành công của Hội thảo lần thứ nhất được diễn ra vào ngày 24.5 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội, Hội thảo lần này sẽ làm rõ hơn, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy và phát triển văn hóa tâm linh, các giá trị văn hóa tâm linh đối với với sự phát triển của đất nước.

Đồng thời đánh giá thực trạng văn hóa tâm linh, phát huy các giá trị văn hóa tâm linh; làm rõ các vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các giá trị tích cực của văn hóa tâm linh, hạn chế các tác động tiêu cực đối với sự phát triển của đất nước.

Hội thảo lần 2 cũng quy tụ gần 50 bài viết tham luận chuyên sâu của rất nhiều các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu và các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Tại Hội thảo, các đại biểu cùng lắng nghe những bài tham luận chất lượng, có chiều sâu.

GS.TS. Nguyễn Lân Dũng phát biểu tham luận với chủ đề “Bác Hồ với đời sống tâm linh“. Ảnh: BTC
GS.TS. Nguyễn Lân Dũng phát biểu tham luận với chủ đề “Bác Hồ với đời sống tâm linh“. Ảnh: BTC

Các bài tham luận phần nào đã giúp làm rõ hơn thực trạng phát triển và sự tác động đa chiều của văn hóa tâm linh trong những năm qua, chỉ rõ các nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, phân tích làm rõ các vấn đề đặt ra và đề xuất các định hướng, cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục phát triển lành mạnh văn hóa tâm linh, phát huy các giá trị tích cực của văn hóa tâm linh, đồng thời hạn chế những lệch lạc, tiêu cực cần được chấn chỉnh trong hoạt động văn hóa tâm linh hiện nay.

Theo ông Phạm Quang Thao - Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho biết, lãnh đạo Liên hiệp hội hoan nghênh Viện những vấn đề phát triển (VIDS) đã chủ động đề xuất chủ trì việc nghiên cứu nội dung “Văn hoá Tâm linh và Phát triển” đồng thời tập hợp đội ngũ các nhà nghiên cứu, các tổ chức khoa học của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức xã hội liên quan, kể cả các doanh nghiệp phối hợp cùng triển khai có kết quả ban đầu.

Việc triển khai nội dung quan trọng này được Đại hôi Đảng lần thứ XIII xác định: “Tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; chủ động giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của quần chúng, đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo”.

Được biết, Viện những vấn đề phát triển (VIDS) thành lập từ năm 2004 thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Để thực hiện luật Khoa học Công nghệ năm 2013, ngày 22.6.2020 Viện được Liên hiệp hội phê duyệt mới điều lệ tổ chức hoạt động theo quyết định số 551/QĐ-LHHVN và được Bộ Khoa học Công nghệ cấp đăng ký lần 2 theo số A-228 ngày 10.11.2020.

Viện là tổ chức Khoa học phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực Khoa học – Công nghệ, trong đó nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề văn hóa nói chung trong sự phát triển của đất nước và thời đại. Do yêu cầu thực tiễn và tính cấp bách, Viện đã chủ trì và phối hợp với Lý học Phương Đông, Viên nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam và Viện Kỷ lục Việt Nam lên kế hoạch tổ chức chương trình Hội thảo Khoa học & Thực tiễn: “Tiếp tục phát huy các giá trị văn hoá tâm linh: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển trong giai đoạn mới”.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

“Việt Nam văn hóa sử cương” chính thức ra mắt độc giả

Thanh Hương |

Việt Nam văn hóa sử cương” của học giả Đào Duy Anh chính thức ra mắt bạn đọc. Đây là một cuốn sách được coi là kim chỉ nam cho nhiều công trình nghiên cứu văn hóa Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ qua. 

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

Thanh Hương |

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1971 – 2021) nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được trong công tác nghiên cứu, đào tạo vì sự phát triển văn hoá và nghệ thuật của Việt Nam.

Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học

QUANG MINH |

Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, hầu hết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã quan tâm và chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc công bố kết quả cuộc thi thiết kế

Thanh Hương |

Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc chính thức công bố cuộc thi thiết kế với chủ đề “Hãy tin tưởng, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau chiến thắng COVID-19”.

“Việt Nam văn hóa sử cương” chính thức ra mắt độc giả

Thanh Hương |

Việt Nam văn hóa sử cương” của học giả Đào Duy Anh chính thức ra mắt bạn đọc. Đây là một cuốn sách được coi là kim chỉ nam cho nhiều công trình nghiên cứu văn hóa Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ qua. 

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

Thanh Hương |

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1971 – 2021) nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được trong công tác nghiên cứu, đào tạo vì sự phát triển văn hoá và nghệ thuật của Việt Nam.

Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học

QUANG MINH |

Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, hầu hết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã quan tâm và chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc công bố kết quả cuộc thi thiết kế

Thanh Hương |

Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc chính thức công bố cuộc thi thiết kế với chủ đề “Hãy tin tưởng, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau chiến thắng COVID-19”.