Rèn luyện khả năng tư duy qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Hãy điền số thích hợp vào mỗi câu đố dưới đây.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Quy luật: Hai số đối diện hơn kém nhau 8 lần.

Số cần tìm là 2 x 8 = 16.

Câu 2: Với câu đố này, bạn có thể áp dụng cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Vì A - B nên A là số lớn hơn. Suy ra A = (100 + 60) : 2 = 80; B = 100 - A = 20.

Như vậy, A : B = 80 : 20 = 4.

Câu 3: Quy luật: Số nằm ở vị trí giao nhau giữa hai hình tròn là tổng của hai số nằm ở hai hình tròn đó.

Suy ra 5 + 4 = 9.

Câu 4:

Quy luật: Trong mỗi tam giác, lấy hai số phía trên cộng với nhau, sau đó chia 5 sẽ ra số ở dưới.

Chẳng hạn: (25 + 15) : 5 = 8; (20 + 40) : 5 = 12.

Như vậy, số cần tìm là: (70 + 10) : 5 = 16.

Câu 5:

Quy luật: Trong mỗi hàng ngang, số ở giữa là tổng hai số còn lại.

Suy ra 9 + 13 = 22 là số cần tìm
Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

5 câu đố tìm 1 điểm ngược logic trong tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố đều có 1 chi tiết lạ. Người chơi mất bao lâu để hoàn thành cả 5 câu đố?

Tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố yêu cầu tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi bức tranh.

Những câu đố tìm người bất thường

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi câu đố đều có một người có hành vi hoặc trang phục bất thường. Liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây?

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

5 câu đố tìm 1 điểm ngược logic trong tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố đều có 1 chi tiết lạ. Người chơi mất bao lâu để hoàn thành cả 5 câu đố?

Tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố yêu cầu tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi bức tranh.

Những câu đố tìm người bất thường

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi câu đố đều có một người có hành vi hoặc trang phục bất thường. Liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây?

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?