Rèn luyện khả năng tư duy qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh

Hãy điền số thích hợp vào mỗi câu đố dưới đây.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Quy luật: Hai số đối diện hơn kém nhau 8 lần.

Số cần tìm là 2 x 8 = 16.

Câu 2: Với câu đố này, bạn có thể áp dụng cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Vì A - B nên A là số lớn hơn. Suy ra A = (100 + 60) : 2 = 80; B = 100 - A = 20.

Như vậy, A : B = 80 : 20 = 4.

Câu 3: Quy luật: Số nằm ở vị trí giao nhau giữa hai hình tròn là tổng của hai số nằm ở hai hình tròn đó.

Suy ra 5 + 4 = 9.

Câu 4:

Quy luật: Trong mỗi tam giác, lấy hai số phía trên cộng với nhau, sau đó chia 5 sẽ ra số ở dưới.

Chẳng hạn: (25 + 15) : 5 = 8; (20 + 40) : 5 = 12.

Như vậy, số cần tìm là: (70 + 10) : 5 = 16.

Câu 5:

Quy luật: Trong mỗi hàng ngang, số ở giữa là tổng hai số còn lại.

Suy ra 9 + 13 = 22 là số cần tìm
Từ khóa: thông minh
5 câu đố tìm 1 điểm ngược logic trong tranh

Mỗi câu đố đều có 1 chi tiết lạ. Người chơi mất bao lâu để hoàn thành cả 5 câu đố?

Viết bình luận của bạn