5 câu đố tìm 1 điểm ngược logic trong tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố đều có 1 chi tiết lạ. Người chơi mất bao lâu để hoàn thành cả 5 câu đố?

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Người đàn ông đang đọc một quyển sách được đóng gáy chắc chắn, trong khi người khác chỉ cầm một tờ sớ.

Câu 2: Cô gái đi giày thể thao thời trang.

Câu 3: Cô gái thời Ai Cập cổ đại đã đeo một chiếc kính mắt hiện đại.

Câu 4: Trong khi mọi người thời đồ đá vẫn nhóm lửa chiếu sáng, người đàn ông đã có một chiếc đèn pin.

Câu 5: Cô gái đang dùng một chiếc điện thoại di động.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Chỉ ra một vật hoặc món ăn không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Ở mỗi câu đố, mọi thứ đều có cặp, chỉ một vật hoặc món ăn là khác biệt.

5 câu đố phát hiện chi tiết lạ

Phương Thảo |

Mỗi câu đố đều có một hình nhân vật có biểu cảm hoặc hành động khác so với số còn lại.

Phát hiện 1 chi tiết lạ ở mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây chỉ có 1 điểm khác so với những điểm còn lại.

Tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố yêu cầu tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi bức tranh.

Chỉ ra một vật hoặc món ăn không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Ở mỗi câu đố, mọi thứ đều có cặp, chỉ một vật hoặc món ăn là khác biệt.

5 câu đố phát hiện chi tiết lạ

Phương Thảo |

Mỗi câu đố đều có một hình nhân vật có biểu cảm hoặc hành động khác so với số còn lại.

Phát hiện 1 chi tiết lạ ở mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây chỉ có 1 điểm khác so với những điểm còn lại.

Tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố yêu cầu tìm ra chi tiết không có cặp trong mỗi bức tranh.