Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:

Câu 4:

Đáp án

Câu 1: Bạn có thể điền như sau:

Câu 2: Số cần điền là 70.

Ở mỗi góc phần tư, tích hai số ở đầu hai cạnh cộng số ở giữa bên ngoài cung tròn sẽ được số bên trong. Ta có:

4 x 13 + 76 = 128.

4 x 17 + 49 = 117.

17 x 4 + 65 = 133.

4 x 13 + 70 = 122.

Câu 3: Bạn có thể sắp xếp thành -32 : 4 + 8 = 0.

Câu 4: Số cần điền là 11.

Ở mỗi hình thoi lớn, tổng của hai số bên trái và trên nhân 2 rồi trừ đi số bên phải sẽ ra số ở giữa. Ta có:

(6 + 0) x 2 - 3 = 9.

(3 + 2) x 2 - 7 = 3.

(7 + 1) x 2 - 5 = 11.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố bằng tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với chi tiết còn lại.

Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".

Đâu là điểm phi logic trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có điểm phi logic. Bạn mất bao lâu để tìm ra chúng?

Thử thách điền số thích hợp vào ô trống

Bảo Anh |

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào ô trống!

Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố bằng tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với chi tiết còn lại.

Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".

Đâu là điểm phi logic trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có điểm phi logic. Bạn mất bao lâu để tìm ra chúng?

Thử thách điền số thích hợp vào ô trống

Bảo Anh |

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào ô trống!