Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:

Câu 4:

Đáp án

Câu 1: Bạn có thể điền như sau:

Câu 2: Số cần điền là 70.

Ở mỗi góc phần tư, tích hai số ở đầu hai cạnh cộng số ở giữa bên ngoài cung tròn sẽ được số bên trong. Ta có:

4 x 13 + 76 = 128.

4 x 17 + 49 = 117.

17 x 4 + 65 = 133.

4 x 13 + 70 = 122.

Câu 3: Bạn có thể sắp xếp thành -32 : 4 + 8 = 0.

Câu 4: Số cần điền là 11.

Ở mỗi hình thoi lớn, tổng của hai số bên trái và trên nhân 2 rồi trừ đi số bên phải sẽ ra số ở giữa. Ta có:

(6 + 0) x 2 - 3 = 9.

(3 + 2) x 2 - 7 = 3.

(7 + 1) x 2 - 5 = 11.

Từ khóa: thông minh
Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố bằng tranh

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với chi tiết còn lại.

Viết bình luận của bạn