5 câu đố truy tìm động vật khác biệt

Bảo Anh |

Mỗi câu đố sẽ có 1 con vật khác với những con còn lại.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Một con vịt quay đầu ngược hướng với những con vịt còn lại.

Câu 2: Chú chim được đánh dấu không có cánh.

Câu 3: Những vạch trên lưng con mèo được đánh dấu dài hơn so với ở những con còn lại.

Câu 4: Một con dê không có sừng.

Câu 5: Hãy chú ý đến chiếc càng trái của các con cua, bạn sẽ tìm được điểm khác biệt.


Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Thử thách độ tinh mắt qua 5 câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đòi hỏi sự tinh mắt để có thể tìm ra chi tiết khác lạ.

Thử tài thông minh qua 5 câu đố que diêm

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều đòi hỏi bạn phải di chuyển que diêm để hoàn thành đáp số.

Tìm 2 điểm khác biệt trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 2 điểm khác biệt. 1 phút bạn có thể tìm ra chúng?

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Thử thách độ tinh mắt qua 5 câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đòi hỏi sự tinh mắt để có thể tìm ra chi tiết khác lạ.

Thử tài thông minh qua 5 câu đố que diêm

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều đòi hỏi bạn phải di chuyển que diêm để hoàn thành đáp số.

Tìm 2 điểm khác biệt trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 2 điểm khác biệt. 1 phút bạn có thể tìm ra chúng?

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?