5 câu đố truy tìm động vật khác biệt

Bảo Anh

Mỗi câu đố sẽ có 1 con vật khác với những con còn lại.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Một con vịt quay đầu ngược hướng với những con vịt còn lại.

Câu 2: Chú chim được đánh dấu không có cánh.

Câu 3: Những vạch trên lưng con mèo được đánh dấu dài hơn so với ở những con còn lại.

Câu 4: Một con dê không có sừng.

Câu 5: Hãy chú ý đến chiếc càng trái của các con cua, bạn sẽ tìm được điểm khác biệt.


Từ khóa: thông minh
Thử thách độ tinh mắt qua 5 câu đố

Mỗi câu đố dưới đây đòi hỏi sự tinh mắt để có thể tìm ra chi tiết khác lạ.

Viết bình luận của bạn