Thử thách độ tinh mắt qua 5 câu đố

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây đòi hỏi sự tinh mắt để có thể tìm ra chi tiết khác lạ.

Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Miếng cá này không có phô mai đặt phía trên.

Câu 2: Một miếng đào được để trên hũ kem.

Câu 3: Giấy gói không có biểu tượng trang trí.

Câu 4: Thay vì càng cua, bát canh này có một con tôm.

Câu 5: Chiếc lá quay về phía bên phải.

Từ khóa: thông minh
Thử tài thông minh qua 5 câu đố que diêm

Mỗi câu đố dưới đây đều đòi hỏi bạn phải di chuyển que diêm để hoàn thành đáp số.

Viết bình luận của bạn