Thử thách điền số thích hợp vào ô trống

Bảo Anh |

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào ô trống!

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 5.

Ở mỗi hình, tích hai số ở dưới cộng số ở trên bằng 17. Ta có:

5 x 2 + 7 = 17.

3 x 4 + 5 = 17.

3 x 5 + 2 = 17.

Câu 2: Số cần điền là 19.

Ở mỗi hàng, số ở giữa bằng hai lần số bên trái, số bên phải bằng số ở giữa cộng 3. Như ở hàng thứ ba, 16 gấp đôi 8, số ở cuối 19 = 16 + 3.

Câu 3: Số cần điền là 32.

Ở mỗi hàng, bình phương của số bên trái dấu bằng nhân 2 sẽ được số bên phải dấu bằng. Ta có:

(1^2) x 2 = 2.

(2^2) x 2 = 8.

(3^2) x 2 = 18.

(4^2) x 2 = 32.

Câu 4: Số cần điền là 14.

Ở mỗi hình, tích hai số ở dưới bằng tổng ba số ở trên. Ta có:

6 x 9 = 14 + 19 + 21 = 54.

4 x 9 = 10 + 12 + 14 = 36.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

5 câu đố điền số tưởng khó mà dễ không tưởng

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây yêu cầu bạn tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào dấu "?".

5 câu đố điền số thích hợp

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật giúp bạn tìm được con số còn thiếu. Hãy tìm ra quy luật và điền số thích hợp.

5 câu đố điền số thách thức người chơi

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy suy nghĩ, tìm ra quy luật đó rồi điền số thích hợp vào chỗ trống?

Kiểm tra tư duy toán học qua 5 câu đố điền số đơn giản

Bảo Anh |

Dưới đây là 5 câu đố điền số đơn giản, giúp bạn kích thích tư duy.

5 câu đố điền số tưởng khó mà dễ không tưởng

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây yêu cầu bạn tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào dấu "?".

5 câu đố điền số thích hợp

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật giúp bạn tìm được con số còn thiếu. Hãy tìm ra quy luật và điền số thích hợp.

5 câu đố điền số thách thức người chơi

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy suy nghĩ, tìm ra quy luật đó rồi điền số thích hợp vào chỗ trống?

Kiểm tra tư duy toán học qua 5 câu đố điền số đơn giản

Bảo Anh |

Dưới đây là 5 câu đố điền số đơn giản, giúp bạn kích thích tư duy.