Thử tài thông minh qua 5 câu đố que diêm

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều đòi hỏi bạn phải di chuyển que diêm để hoàn thành đáp số.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3: Di chuyển que diêm nào để biểu thức đúng?

Câu 4: Bạn thay đổi vị trí những que diêm thế nào để thỏa điều kiện mà không được chạm vào dấu X.

Bạn có hai chiếc cốc và hai dấu X được tạo thành từ các que diêm. Hãy di chuyển 4 que diêm để các dấu X đều nằm trong cốc mà không động đến dấu X nào.

Câu 5: Di chuyển hai que diêm để tạo thành 7 hình vuông

Đáp án

Câu 1: Dưới đây là một số gợi ý!

Câu 2: Dùng 3 que để xếp thành số pi (3 < 3.14 < 4).

Câu 3: Lấy một que từ dấu cộng để tạo thành: 8-3×2=2.

Câu 4: Không quá khó để giải đố.

Câu 5: Đây chính là đáp án!

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố bằng tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với chi tiết còn lại.

Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".

Đâu là điểm phi logic trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có điểm phi logic. Bạn mất bao lâu để tìm ra chúng?

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Thử tài tinh mắt cùng 5 câu đố bằng tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 chi tiết khác với chi tiết còn lại.

Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".

Đâu là điểm phi logic trong mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có điểm phi logic. Bạn mất bao lâu để tìm ra chúng?