Thử tài thông minh qua 5 câu đố que diêm

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây đều đòi hỏi bạn phải di chuyển que diêm để hoàn thành đáp số.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3: Di chuyển que diêm nào để biểu thức đúng?

Câu 4: Bạn thay đổi vị trí những que diêm thế nào để thỏa điều kiện mà không được chạm vào dấu X.

Bạn có hai chiếc cốc và hai dấu X được tạo thành từ các que diêm. Hãy di chuyển 4 que diêm để các dấu X đều nằm trong cốc mà không động đến dấu X nào.

Câu 5: Di chuyển hai que diêm để tạo thành 7 hình vuông

Đáp án

Câu 1: Dưới đây là một số gợi ý!

Câu 2: Dùng 3 que để xếp thành số pi (3 < 3.14 < 4).

Câu 3: Lấy một que từ dấu cộng để tạo thành: 8-3×2=2.

Câu 4: Không quá khó để giải đố.

Câu 5: Đây chính là đáp án!

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Viết bình luận của bạn