Tính toán

Kiểm tra IQ với năm câu đố toán học

Bảo Anh (Theo Smart Brain) |

Hãy dùng các tính chất trong phép cộng trừ, nhân chia để tìm ra đáp án trong mỗi câu đố toán học.

Rèn luyện tư duy qua những câu đố toán học

Bảo An |

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong mỗi câu đố.

Di chuyển que diêm để có đáp án đúng

Bảo Anh |

Hãy di chuyển số que diêm để được kết quả đúng.

5 câu đố điền số thách thức người chơi

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy suy nghĩ, tìm ra quy luật đó rồi điền số thích hợp vào chỗ trống?