Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể thi tốt nghiệp trực tuyến

Minh Hương

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đối với các chương trình tổ chức đào tạo theo niên chế cho các khóa học đến thời điểm kết thúc bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 2036/TCGDNN-ĐTCQ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, thi trực tuyến được áp dụng đối với nội dung thi hoàn toàn lý thuyết như các môn thi: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp nghề. Với môn thực hành nghề có thể tổ chức thi theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Việc thi tốt nghiệp môn Thực hành nghề bằng hình thức trực tuyến ược áp dụng đối với những ngành, nghề thuộc các lĩnh vực: Nghệ thuật, Nhân văn, Báo chí thông tin, Kinh doanh, Quản lý, Pháp luật, Dịch vụ xã hội hoặc những ngành nghề trong các lĩnh vực khác khi đảm bảo các yêu cầu sau:

Ngành nghề thi tốt nghiệp không có yêu cầu bắt buộc về thiết bị, nguyên vật liệu thực hành hoặc những ngành, nghề mà thiết bị, nguyên vật liệu thực hành có thể thay thế.

Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin (mạng máy tính, các thiết bị đầu cuối,...), thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ quá trình thi.

Lưu ý: Diễn biến buổi thi trực tuyến phải được ghi hình, ghi âm và xuất in kết quả bài thi để lưu trữ.


7 quyền lợi của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học từ 2.11

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Viết bình luận của bạn