Di chuyển que diêm để có đáp án đúng

Bảo Anh

Hãy di chuyển số que diêm để được kết quả đúng.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3: Bạn chỉ có thể di chuyển 1 que diêm duy nhất và không được bẻ gãy, vứt, xếp chồng diêm lên nhau hay chỉnh sửa diêm.

Câu 4: Bạn mất bao lâu để tìm ra đáp án đúng và có mấy cách di chuyển que diêm đáp ứng yêu cầu của đề bài?

Câu 5: Bạn mất bao lâu để tìm ra đáp án đúng và có mấy cách di chuyển que diêm đáp ứng yêu cầu của đề bài?

Đáp án

Câu 1: Ta đánh số 9 tam giác theo thứ tự từ trên xuống và từ trái sang. Bỏ 3 que diêm tam giác 2, bỏ 2 que diêm tam giác 4. Kết quả còn 5 tam giác: 1, 5, 7, 8, 9.

Câu 2: Di chuyển 1 que diêm ở số 9 (số 9 thành 6) và 1 que diêm ở số 8 (8 thành 6) sang đều cùng dấu trừ (-)

Câu 3: Di chuyển que diêm ở số 4 (số 4 thành số 11) lúc này ta được phép tính đúng: 8 + 3 - 11 = 0.

Câu 4: Cách dễ nhìn thấy nhất là di chuyển que diêm ở số 6 (biến số 6 thành số 0) lúc này ta sẽ có phép tính: 0 + 4 = 4.

Câu 5: Di chuyển que diêm ở giữa số 8, đặt que diêm vào số 5 để thành số 6. Ta có: 8×0 (hoặc 0×8) + 6 = 6.

Từ khóa: thông minh
Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Viết bình luận của bạn