Di chuyển que diêm để có đáp án đúng

Bảo Anh |

Hãy di chuyển số que diêm để được kết quả đúng.
Câu 1:

Câu 2:

Câu 3: Bạn chỉ có thể di chuyển 1 que diêm duy nhất và không được bẻ gãy, vứt, xếp chồng diêm lên nhau hay chỉnh sửa diêm.

Câu 4: Bạn mất bao lâu để tìm ra đáp án đúng và có mấy cách di chuyển que diêm đáp ứng yêu cầu của đề bài?

Câu 5: Bạn mất bao lâu để tìm ra đáp án đúng và có mấy cách di chuyển que diêm đáp ứng yêu cầu của đề bài?

Đáp án

Câu 1: Ta đánh số 9 tam giác theo thứ tự từ trên xuống và từ trái sang. Bỏ 3 que diêm tam giác 2, bỏ 2 que diêm tam giác 4. Kết quả còn 5 tam giác: 1, 5, 7, 8, 9.

Câu 2: Di chuyển 1 que diêm ở số 9 (số 9 thành 6) và 1 que diêm ở số 8 (8 thành 6) sang đều cùng dấu trừ (-)

Câu 3: Di chuyển que diêm ở số 4 (số 4 thành số 11) lúc này ta được phép tính đúng: 8 + 3 - 11 = 0.

Câu 4: Cách dễ nhìn thấy nhất là di chuyển que diêm ở số 6 (biến số 6 thành số 0) lúc này ta sẽ có phép tính: 0 + 4 = 4.

Câu 5: Di chuyển que diêm ở giữa số 8, đặt que diêm vào số 5 để thành số 6. Ta có: 8×0 (hoặc 0×8) + 6 = 6.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

5 câu đố thử tài tính toán

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều dựa vào các tính chất của toán học. Hãy tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Những câu đố di chuyển que diêm hại não

Bảo Anh |

Trong mỗi câu đố đều được sắp xếp và có số que diêm cho trước, bạn hãy bỏ hoặc di chuyển một số que để thoả mãn điều kiện theo yêu cầu.

Những câu đố toán học giải bằng cách di chuyển que diêm

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều chưa đúng về mặt toán học. Bạn chỉ được phép di chuyển que diêm để giải chúng thành những phép toán đúng.

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

5 câu đố thử tài tính toán

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều dựa vào các tính chất của toán học. Hãy tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Những câu đố di chuyển que diêm hại não

Bảo Anh |

Trong mỗi câu đố đều được sắp xếp và có số que diêm cho trước, bạn hãy bỏ hoặc di chuyển một số que để thoả mãn điều kiện theo yêu cầu.

Những câu đố toán học giải bằng cách di chuyển que diêm

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều chưa đúng về mặt toán học. Bạn chỉ được phép di chuyển que diêm để giải chúng thành những phép toán đúng.