TPHCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh Đình Trọng
TPHCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh Đình Trọng

TPHCM: Nếu trường học không đảm bảo an toàn phòng COVID-19 sẽ bị dừng dạy

Tâm An

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. 

Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần, tổng điểm tiêu chí an toàn là 100, quy ra phần trăm.

Tuỳ theo tiêu chí an toàn mà trường học được hoạt động hay không, hoặc phải có biện pháp khắc phục.

10 tiêu chí đánh giá an toàn tại cơ sở giáo dục mầm non:

- Số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục.

- Mật độ trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc.

- Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, làm việc.

- Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người.

- Giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường.

- Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt.

- Trẻ em đi học bằng xe đưa rước.

- Tổ chức hoạt động bán trú, ăn sáng.

- Phòng cách ly.

- Hoạt động sau 16h30.

10 tiêu chí đánh giá an toàn tại cơ sở giáo dục phổ thông:

- Số lượng học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục.

- Mật độ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng học, phòng làm việc.

- Khoảng cách giữa học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng học, làm việc.

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người.

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường.

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên  được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc lớp học.

- Học sinh đi học bằng xe đưa rước.

- Tổ chức hoạt động bán trú, căntin.

- Phòng cách ly.

- Trường có học sinh nội trú.

Dựa vào đánh giá các tiêu chí trên, nếu chỉ số an toàn từ 90% đến 100%, được xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức dạy học. 

Nếu tổng điểm từ 70% đến dưới 90%, được xếp loại mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động dạy học nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng điểm từ 50% đến dưới 70%, được xếp loại mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức dạy học nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng điểm từ 30% đến dưới 50%, được xếp vào nhóm mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức dạy học.

Còn nếu tổng điểm chỉ đạt dưới 30%, tức thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp, thì không được tổ chức hoạt động  dạy học.

LĐLĐ Quận Tân Phú (TPHCM) trao quà cho các giáo viên tạm thời nghỉ việc do các trường học tư thục phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thu Hà
TPHCM khuyến cáo nhà giáo không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ bảo hiểm xã hội

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục TPHCM vừa khuyến cáo nhà giáo, người lao động không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội để đối tượng xấu trục lợi bất chính. 

Viết bình luận của bạn