Con đang lớn

Con đang lớn

Mai Hạnh

“Mẹ ơi, thôi giao hẹn vậy đi: đồng ý là con trai lớn rồi, không nên ngủ chung phòng với mẹ. 25 tuổi lấy vợ, Bi sẽ ngủ với vợ. Từ đây đến lúc lấy vợ,...

Dạy con biết kiềm chế

Dạy con biết kiềm chế

Kim Duy

​Nóng giận là trạng thái tự nhiên của mỗi con người. Trong cuộc sống nhiều áp lực như hiện nay, người luôn giữ thái độ bình tĩnh hay biết kiềm chế là rất...