Chạm vào Sài Gòn

Chạm vào Sài Gòn

Trần Nam Luân

LTS: Trần Nam Luân - cộng tác viên của Lao Động, một doanh nhân sống ở Hà Nội gửi đến tòa soạn những dòng viết thú vị sau một thời gian ngắn anh sống và làm...